St. Antonius van Padua

De eerste steen van de oorspronkelijke kerk met de naam St.Antonius van Padua wordt al in 1567 gelegd. Als gevolg van de Reformatie en gebeurtenissen als de Beeldenstorm en de onteigening van de r.-k kerken door de protestanten van 1572 komt ook deze van oorsprong r.-k kerk in handen van de protestanten. Het is de huidige N.H.-kerk, die ook wel de dorpskerk wordt genoemd.

Pas in 1824, het moment dat aan de rooms-katholieken weer het recht op het houden van erediensten wordt gegeven, wordt een eerste H. Mis opgedragen. Deze gebeurtenis vindt plaats op de zolder van het pand Havendam no.7.
Het is een eenvoudige zolderkamer, direct onder de dakpannen en boven de woning van een smid. Deze zolderkamer biedt voldoende ruimte voor de dan nog uiterst kleine r.-k gemeenschap die daar samenkomt in een verder overwegend protestante Hoeksche Waard.

Maar al gauw is er de behoefte aan een nieuwe..........
icoon_lees-meer-kopie

Extra informatie

Locatie

 

St. Antonius van Padua

Karel Doormanstraat 51,
3262 PB  Oud-Beijerland

kaartje

Vieringen (onder voorbehoud)
Weekendviering: zondag 11.15 uur,
op de 5e zondag van een maand: 9:30 uur

Door de week: vrijdag 09.00 uur
Rozenkransgebed: aansluitend op de viering van vrijdag

Openstelling Inloophuis en Kerk: elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen in mei en oktober; open van 14:00 uur tot 16:00 uur. Ingang parochiecentrum zij-ingang

 

 

 

Begraafplaats

Beheer en Onderhoud:  Dhr. J.Nieuwenhuizen; tel: 06-40748412
E-mail: grotemailvoorjan@gmail.com

Administratie:                   Mevr. E.van Spaandonk; tel: 06-53604032
E-mail: e.spaandonk1@kpnplanet.nl

Begraafplaats reglement

Begraafplaats tarieven per 1 januari 2022

Diaconie

De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk (het 'maatschappelijk werk' van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is die bij uitstek – maar niet uitsluitend – verantwoordelijk is voor het diaconale werk.

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt de zorg aan hulpbehoevenden meestal niet langer waargenomen door de gewijde diakens. Het liefdadigheidswerk in de plaatselijke parochies, dat lang vooral in handen was van vrouwelijke en mannelijke kloosterorden, is aan het eind van de 20e eeuw voor een belangrijk deel overgenomen door leken. De gewijde diakens zijn in opdracht van de bisschoppen steeds vaker verantwoordelijk voor de viering van de eucharistie, de overige sacramenten en de prediking.(1)

Onderdelen van de diaconie zijn o.a.:

 

(1) Wikipedia

Koren

Het gelegenheidskoor.

Het gelegenheidskoor bestaat uit een aantal zangers die bij begrafenissen en bruiloften de vieringen opluisteren.Ook luisteren we de ouderenvieringen op.
Het koor heeft een vaste organist en wisselende  dirigenten.

Voor vragen en / of inlichtingen kunt u zich wenden tot secetariaatHW@deheiligefamilie.nl.


Cantando

Secretaris: margotderuiter@xs4all.nl

 

Locatieraad

Roy Ackema voorzitter
Wim Scholtes secretariaat
Jan Markx beheer gebouwen
Erica Sack financiën
Els Ackema contact tussen parochianen en de LR.
Jan Nieuwenhuizen beheer begraafplaats

Wat doet deze groep eigenlijk?

Voor allerlei zaken en vragen kunt u bij deze mensen terecht. We doen ons best om alle vragen op te lossen, ofwel ze door te spelen aan het Kerkbestuur of ander werkgroepen.

Als u iets wilt weten of melden dan kunt u dat het beste doen door een bericht te sturen naar het secretariaat:  secretariaatHW@deheiligefamilie.nl

Nieuws

Cantando geeft een concert op 17 december 2023 om 15:00, met gastoptreden van koor OG Westmaas.

Kaarten á €7,50 kunt u reserveren via het secretariaat van de RK kerk, via mhuiskens@chello.nl, of bij een van de koorleden.

Klik hier voor meer informatie.

Nieuws archief

Weekbrief

Wijkcontact

Binnen de parochie De Heilige Familie in de Hoeksche Waard zijn er twee geloofsgemeenschappen: één rondom de St. Petrus kerk en één rondom de St. Antonius van Padua kerk die gezamenlijk de functie van wijkcontactpersoon kennen.

Wijkcontactpersonen vormen een schakel tussen parochianen van hun wijk en het pastoraal team en het bestuur van de parochie.

Lees meer

Contact

Contactpersoon:
Secretariaat HW De Heilige Familie
Tel.: 0186-615880
SecretariaatHW@deheiligefamilie.nl

Bankrelatie:
RK Parochie De Heilige Familie HW
NL95 RABO 0351 1694 82