St. Antonius van Padua

De eerste steen van de oorspronkelijke kerk met de naam St.Antonius van Padua wordt al in 1567 gelegd. Als gevolg van de Reformatie en gebeurtenissen als de Beeldenstorm en de onteigening van de r.-k kerken door de protestanten van 1572 komt ook deze van oorsprong r.-k kerk in handen van de protestanten. Het is de huidige N.H.-kerk, die ook wel de dorpskerk wordt genoemd.

Pas in 1824, het moment dat aan de rooms-katholieken weer het recht op het houden van erediensten wordt gegeven, wordt een eerste H. Mis opgedragen. Deze gebeurtenis vindt plaats op de zolder van het pand Havendam no.7.
Het is een eenvoudige zolderkamer, direct onder de dakpannen en boven de woning van een smid. Deze zolderkamer biedt voldoende ruimte voor de dan nog uiterst kleine r.-k gemeenschap die daar samenkomt in een verder overwegend protestante Hoeksche Waard.

Maar al gauw is er de behoefte aan een nieuwe……….
icoon_lees-meer-kopie

Extra informatie

Locatie

 

St. Antonius van Padua

Karel Doormanstraat 51,
3262 PB  Oud-Beijerland

kaartje

Vieringen (onder voorbehoud)
Weekendviering: zondag 11.30 uur,
op de 5e zondag van een maand: 9:30 uur

Door de week: vrijdag 09.00 uur
Rozenkransgebed: aansluitend op de viering van vrijdag

Openstelling Inloophuis en Kerk: elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen in mei en oktober; open van 14:00 uur tot 16:00 uur. Ingang parochiecentrum zij-ingang

 

 

 

Begraafplaats

Beheer en Onderhoud:  Dhr. J.Nieuwenhuizen; tel: 06-40748412
E-mail: grotemailvoorjan@gmail.com

Administratie:                   Mevr. E.van Spaandonk; tel: 06-53604032
E-mail: e.spaandonk1@kpnplanet.nl

Begraafplaats reglement

Begraafplaats tarieven per 1 januari 2024

Diaconie

De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk (het ‘maatschappelijk werk’ van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is die bij uitstek – maar niet uitsluitend – verantwoordelijk is voor het diaconale werk.

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt de zorg aan hulpbehoevenden meestal niet langer waargenomen door de gewijde diakens. Het liefdadigheidswerk in de plaatselijke parochies, dat lang vooral in handen was van vrouwelijke en mannelijke kloosterorden, is aan het eind van de 20e eeuw voor een belangrijk deel overgenomen door leken. De gewijde diakens zijn in opdracht van de bisschoppen steeds vaker verantwoordelijk voor de viering van de eucharistie, de overige sacramenten en de prediking.(1)

Onderdelen van de diaconie zijn o.a.:

 

(1) Wikipedia

Koren

Het gelegenheidskoor.

Het gelegenheidskoor bestaat uit een aantal zangers die bij begrafenissen en bruiloften de vieringen opluisteren.Ook luisteren we de ouderenvieringen op.
Het koor heeft een vaste organist en wisselende  dirigenten.

Voor vragen en / of inlichtingen kunt u zich wenden tot secetariaatHW@deheiligefamilie.nl.


Cantando

Secretaris: margotderuiter@xs4all.nl

In memoriam Arend van der Heiden 

Locatieraad

Roy Ackema voorzitter
Wim Scholtes secretariaat
Vacant beheer gebouwen
Erica Sack financiën
Jan Nieuwenhuizen beheer begraafplaats

Wat doet deze groep eigenlijk?

Voor allerlei zaken en vragen kunt u bij deze mensen terecht. We doen ons best om alle vragen op te lossen, ofwel ze door te spelen aan het Kerkbestuur of ander werkgroepen.

Als u iets wilt weten of melden dan kunt u dat het beste doen door een bericht te sturen naar het secretariaat:  secretariaatHW@deheiligefamilie.nl

De volgende locatieraad vergadering is op 16-4-2024, om 19:30 uur in de parochiezaal.

Nieuws

Parochie verloor een bekwaam organist

Op 8 december 2023 overleed Arend van der Heiden die bijna 40 jaar organist was in de Antonius van Paduakerk in Oud-Beijerland. Arend heeft in al die jaren heel veel vieringen opgeluisterd en ondersteunde vele koren en –nog vaker– de volkszang. Het toenmalige koor Magnificat, onafgebroken begeleidde hij het kinderkoor, maar ook het rouw- en trouwkoor en het middenkoor Cantando heeft hij lange jaren begeleid.

Hij kwam via via in contact met onze kerk,  al in de 80er jaren via een Nieuw-Beijerlandse orgelmuziekdocent, die Jan van Egeraat opgeleid had en die toen het kinderkoor Deo Melodia begeleidde. Op en dag vertrok Jan naar Amerika en nam Arend die orgelbegeleiding over van hem.  Arend was het kinderkoor onafgebroken trouw totdat het een paar jaar geleden stopte, toen corona begon. Hij kende heel veel kinderen van dit koor bij naam, ook als ze al lange jaren waren vertrokken.

Er was veel waardering voor de wijze waarop hij het orgel bespeelde, voor zijn grootmoedige humor en aandacht voor mensen, nooit was het saai. Op zijn eigen wijze gaf hij op de goede toon muzikale ondersteuning aan gezangen en aan de momenten van bezinning. Hedendaags, maar óók gregoriaans of klassiek. Hij putte uit zijn kennis van een heel breed repertoire en hij was in staat om waar dat paste, een eigen interpretatie of invulling te geven.

Hoewel hij een reformatorische achtergrond had, werd zijn orgelspel erg gewaardeerd door de katholieke kerkgangers. Vooreerst laat zijn overlijden een leegte achter in de parochiegemeenschap. In het dagelijkse leven was hij lange jaren werkzaam bij Deloitte in Rotterdam als corrector. Hij werd maar net 71 jaar en is 8 december overleden en op donderdag 14 december 2023 op zijn verzoek in besloten kring begraven op de algemene begraafplaats in Oud-Beijeland.

Vanaf 1-1-2024 beginnen de zondagsvieringen in Oud Beijerland om 11:30 uur.
(lees hier)

Nieuws archief

Weekbrief

Klik op de weekbrief die u wilt

weekbrief 2024-07-21 16e zondag door het jaar

weekbrief 2024-07-14 15e zondag door het jaar

weekbrief 2024-07-07 14e zondag door het jaar

weekbrief 2024-06-30 13e zondag door het jaar

weekbrief 2024-06-23 12e zondag door het jaar

weekbrief 2024-06-16 11e zondag door het jaar

weekbrief 2024-06-09 10e zondag door het jaar

weekbrief 2024-06-02 Sacramentsdag

weekbrief 2024-05-26 Feest van de Heilige Drie-eenheid en toediening van het Vormsel

weekbrief 2024-05-19 Hoogfeest van Pinksteren en H. Maria

weekbrief 2024-05-12 7e zondag van Pasen

weekbrief 2024-05-05 6e zondag van Pasen

weekbrief 2024-04-28 5e zondag van Pasen

weekbrief 2024-04-21 4e zondag van Pasen

weekbrief 2024-04-14 3e zondag van Pasen

weekbrief 2024-04-07 2e zondag van Pasen

weekbrief 2024-03-31 Hoogfeest van Pasen

weekbrief 2024-03-24 Palmzondag

weekbrief 2024-03-17 5e zondag van de veertigdagentijd

weekbrief-2024-03-10 4e zondag van de veertigdagentijd

weekbrief 2024-03-03 3e zondag van de veertigdagentijd

weekbrief 2024-02-25 2e zondag van de veertigdagentijd

weekbrief 2024-02-18 1e zondag van de veertigdagentijd

weekbrief 2024-02-11 6e zondag door het jaar

weekbrief 2024-02-04 5e zondag door het jaar

weekbrief 2024-01-28 4e zondag door het jaar

Weekbrief 2024-01-21 3e zondag door het jaar

Weekbrief 2024-01-14 2e zondag door het jaar

Weekbrief 2024-01-07 Hoogfeest van de Openbaring van de Heer

Weekbrief 2023-12-31 Feest van de Heilige Familie

Weekbrief 2023-12-24 4e zondag van de advent en Kerstmis

Weekbrief 2023-12-17 3e zondag van de advent

Weekbrief 2023-12-10 2e zondag van de advent

Weekbrief 2023-12-03 1e zondag van de advent

Weekbrief 2023-11-26 Christus Koning

Weekbrief 2023-11-19 33e zondag door het jaar

Weekbrief 2023-11-12 32e zondag door het jaar

Weekbrief 2023-11-05 31e zondag door het jaar

Weekbrief 2023-10-29 30e zondag door het jaar

Weekbrief 2023-10-22 29e zondag door het jaar

Weekbrief 2023-10-15 28e zondag door het jaar

Weekbrief 2023-10-08 27e zondag door het jaar

Weekbrief 2023-10-01 26e zondag door het jaar

Weekbrief 2023-09-24 25e zondag door het jaar

Weekbrief 2023-09-17 24e zondag door het jaar

Weekbrief 2023-09-10 23e zondag door het jaar

Weekbrief 2023-09-03 22e zondag door het jaar

Wijkcontact

De parochie De Heilige Familie in de Hoeksche Waard bestaat nadat op 7 januari 2024 de St. Petrus kerk aan de kerkdienst is onttrokken, uit een geloofsgemeenschap rondom de St. Antonius van Padua kerk te Oud-Beijerland. In de Hoeksche Waard kent onze parochie de functie van wijkcontactpersoon.

Wijkcontactpersonen vormen een schakel tussen parochianen van hun wijk en het pastoraal team en het bestuur van de parochie.

——————————————————————————————————————————–

De Hoeksche Waard is daartoe opgedeeld in 27 wijken met elk een vaste wijkcontactpersoon, tenzij er vacatures zijn/ontstaan.

De wijkcontactpersonen bezorgen het parochieblad of regelen in hun wijk de bezorging door lopers. Ook bezorgen zij verjaardagskaarten voor 80-plussers, kerstattenties, een attentie op Nationale Zieken dag en doopboekjes bij dopelingen.

Nieuwe parochianen worden door hen verwelkomd en relevante informatie die hen ter ore komt geven zij door aan de ledenadministratie.

Jaarlijks wordt meegewerkt aan de Actie Kerkbalans doordat de wijkcontactpersonen de enveloppen met inschrijvingsformulieren uitzetten bij de parochianen die niet vooraf ingeschreven hebben.

Door deze activiteiten wordt het contact met de parochianen onderhouden en bestaat er ruimte voor parochianen om de wijkcontactpersoon aan te spreken.

De wijkcontactpersonen vergaderen twee keer per jaar met de pastor en een vertegenwoordiger van de locatieraad om hun ervaringen te delen en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de parochie.

Wie wil weten wie zijn of haar wijkcontactpersoon is of wie interesse heeft in de functie van wijkcontactpersoon kan contact opnemen met het secretariaat te Oud-Beijerland (tel.nr.: 0186-615880, bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.30 -11.30 u.) dat beschikt over het telefoonnummer van de coördinator van de wijkcontactpersonen. Ook kunt u op deze wijze uw wijkcontactpersoon bereiken.

 

Contact

Contactpersoon:
Secretariaat HW De Heilige Familie
Tel.: 0186-615880
SecretariaatHW@deheiligefamilie.nl

Bankrelatie:
RK Parochie De Heilige Familie HW
NL95 RABO 0351 1694 82