St. Antonius van Padua

icoon_lees-meer-kopie

Extra informatie

Locatie

St. Antonius van Padua

Karel Doormanstraat 51,
3262 PB  Oud-Beijerland

kaartje

Vieringen (onder voorbehoud)
Weekendviering: zondag 11.00 uur
Door de week: dinsdag 19.00 uur en vrijdag 09.00 uur
Rozenkransgebed: dinsdag 18.40 uur

Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen in mei en oktober open van 14:30 uur tot 15:30 uur

Diaconie

Wat is de P.C.I.?
De PCI maakt deel uit van de diaconie van onze katholieke parochiegemeenschap .
Wij kunnen hulp bieden aan mensen die in een moeilijke situatie verkeren en die geen mogelijkheden zien om hun problemen zelf op te lossen.
Vaak is het zo dat zij er zelf niet voor uit durven komen, waardoor de problemen verergeren en een oplossing steeds moeilijker te vinden is.

Om wat voor problemen kan het gaan?
U bent om wat voor reden dan ook in de schulden geraakt en u ziet geen kans meer deze af te lossen. U hebt een dusdanig laag inkomen dat het sociale leven van u en uw gezinsleden in het gedrang komt. U kunt niet of nauwelijks meer deelnemen aan een verenigingsleven en uw kinderen kunnen geen lid zijn van clubs. Uw wasmachine is stuk gegaan en u hebt niet kunnen sparen voor een nieuwe of u kunt de reparatie niet betalen.

Als u echt problemen heeft: schroom niet en laat het ons weten, door het rechtstreeks benaderen van een van de pastores of door rechtstreeks de volgende contactpersonen te benaderen door middel van een emailbericht:
Hilde van Meurs, diaconie kerkwijk Oud-Beijerland en Puttershoek (hildevanmeurs@gmail.com)
Corinda Jacobs-de Winter (voorzitter PCI De Heilige Familie)
Tel: 06-49366949
Email: csm.jacobs@gmail.com

Begraafplaats

Algemeen bestuurlijk:  Dhr. J.P.van Egeraat;  tel: 0186-612937, 06-22475211

E-mail: jacqriet@gmail.com

Beheer en Onderhoud:  Dhr. J.Nieuwenhuizen; tel: 0186-6149, 06-40748412

E-mail: grotemailvoorjan@gmail.com

Administratie:                   Mevr. E.van Spaandonk; tel: 0186-612491

E-mail: e.spaandonk1@kpnplanet.nl

Nieuws

Hier kunt u de lokale nieuwtjes lezen.

Weekbrief

Locatieraad

De locatieraad moet nog worden samengesteld.

Contact

Contactpersoon:
Secretariaat HW De Heilige Familie
Tel.: 0186-615880
SecretariaatHW@deheiligefamilie.nl

Bankrelatie:
RK Parochie De Heilige Familie HW
NL95 RABO 0351 1694 82