St. Antonius van Padua

De eerste steen van de oorspronkelijke kerk met de naam St.Antonius van Padua wordt al in 1567 gelegd. Als gevolg van de Reformatie en gebeurtenissen als de Beeldenstorm en de onteigening van de r.-k kerken door de protestanten van 1572 komt ook deze van oorsprong r.-k kerk in handen van de protestanten. Het is de huidige N.H.-kerk, die ook wel de dorpskerk wordt genoemd.

Pas in 1824, het moment dat aan de rooms-katholieken weer het recht op het houden van erediensten wordt gegeven, wordt een eerste H. Mis opgedragen. Deze gebeurtenis vindt plaats op de zolder van het pand Havendam no.7.
Het is een eenvoudige zolderkamer, direct onder de dakpannen en boven de woning van een smid. Deze zolderkamer biedt voldoende ruimte voor de dan nog uiterst kleine r.-k gemeenschap die daar samenkomt in een verder overwegend protestante Hoeksche Waard.

Maar al gauw is er de behoefte aan een nieuwe, ruimere en passender locatie. De keuze valt op huize Vredestein dat tot 1828 als woonhuis en logement werd gebruikt. De bovenzaal van dat pand wordt in 1828 ingewijd voor de uitoefening van de r.-k erediensten. De begane grond wordt benut als pastorie. De parochiële huisvesting in huize Vredestein, zal voortduren tot 1866. Dat is het moment dat besloten wordt tot de bouw van de huidige kerk.

In 1866 vindt dan de nieuwbouw plaats van de huidige kerk en sacristie. Gezien de beschikbare plaats is het daartoe noodzakelijk om een gedeelte van huize Vredestein af te breken en de kerk daar tegen het overgebleven deel aan te helen. Dit overgebleven gedeelte van huize Vredestein komt dan helemaal ter beschikking als pastorie.

De beide gedenkstenen links en rechts van de toegangsdeur aangebracht, geven de bijzonderheden van deze bouw aan.
Op de linker steen worden de bouwpastoor en de datum van de eerste steenlegging vermeld. De steen rechts vermeldt de instanties die de bouw van de kerk hebben mogelijk gemaakt. Hieronder staan de Latijnse teksten en de vertaling daarvan. Op 21 nov.1866 wordt de kerk plechtig ingewijd.

Tekst op linker gedenksteen:

Primum lapidem
Posuit
Rs Ds Pastor H.Th.van Deijl
Die VIII martii  MDCCCLXVI

De eerste steen
werd gelegd door de zeer eerw.
heer pastoor H.Th.van Deijl
op 8 maart 1866.

Tekst op rechter gedenksteen:

Regis atque provincae
Munificentia
Populique fidelis
Religiositate

Dankzij de vrijgevigheid
van de koning en de
provincie en
dankzij de godsdienstzin
van het gelovige volk.

icoon_lees-meer-kopie

Extra informatie

Locatie

St. Antonius van Padua

Karel Doormanstraat 51,
3262 PB  Oud-Beijerland

kaartje

Vieringen (onder voorbehoud)
Weekendviering: zondag 11.00 uur
Door de week: vrijdag 09.00 uur
Rozenkransgebed: aansluitend op de viering van vrijdag

Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen in mei en oktober open van 14:30 uur tot 15:30 uur

Diaconie

De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk (het ‘maatschappelijk werk’ van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is die bij uitstek – maar niet uitsluitend – verantwoordelijk is voor het diaconale werk.

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt de zorg aan hulpbehoevenden meestal niet langer waargenomen door de gewijde diakens. Het liefdadigheidswerk in de plaatselijke parochies, dat lang vooral in handen was van vrouwelijke en mannelijke kloosterorden, is aan het eind van de 20e eeuw voor een belangrijk deel overgenomen door leken. De gewijde diakens zijn in opdracht van de bisschoppen steeds vaker verantwoordelijk voor de viering van de eucharistie, de overige sacramenten en de prediking.(1)

Onderdelen van de diaconie zijn o.a.:

 

(1) Wikipedia

Begraafplaats

Beheer en Onderhoud:  Dhr. J.Nieuwenhuizen; tel: 0186-614996, 06-40748412
E-mail: grotemailvoorjan@gmail.com

Administratie:                   Mevr. E.van Spaandonk; tel: 0186-612491
E-mail: e.spaandonk1@kpnplanet.nl

Begraafplaats reglement

Begraafplaats tarieven per 1 januari 2018

Nieuws

Hier kunt u de lokale nieuwtjes lezen.

Heeft u nieuws stuur het dan naar webmaster@deheiligefamilie.nl.

Weekbrief

Klik op de weekbrief die u wilt lezen

weekbrief 2021-10-16 29e zondag door het jaar

weekbrief 2021-10-09 28e zondag door het jaar

weekbrief 2021-10-02 27e zondag door het jaar

weekbrief 2021-09-25 26e zondag door het jaar

weekbrief 2021-09-19 25e zondag door het jaar

weekbrief 2021-09-11 24e zondag door het jaar

weekbrief 2021-09-05 23e zondag door het jaar

weekbrief 2021-08-28 22e zondag door het jaar

weekbrief 2021-08-22 21e zondag door het jaar

weekbrief 2021-08-15 Maria Tenhemelopneming 2021

weekbrief 2021-08-08 19e zondag door het jaar

weekbrief 2021-07-31 18e zondag door het jaar

weekbrief 2021-07-24 17e zondag door het jaar

weekbrief 2021-07-17 16e zondag door het jaar

weekbrief 2021-07-11 15e zondag door het jaar

weekbrief 2021-07-03 14e zondag door het jaar

weekbrief 2021-06-27 13e zondag door het jaar

weekbrief 20210-06-19 12e zondag door het jaar

weekbrief 2021-06-13 11e zondag door het jaar

weekbrief 2021-06-06 Sacramentsdag

weekbrief 2021-05-30 Feest van de Heilige Drie-eenheid

weekbrief 2021-05-22 Hoogfeest van Pinksteren

weekbrief 2021-05-16 7e zondag van Pasen

weekbrief 2021-05-07 6e zondag van Pasen en Hemelvaartsdag

weekbrief 2021-05-02 5e zondag van Pasen

weekbrief 2021-04-25 4e zondag van Pasen

weekbrief 2021-04-18 3e zondag van Pasen

weekbrief 2021-04-11 2e zondag van Pasen

weekbrief 2021-04-04 Pasen

weekbrief 2021 03 26 Palmzondag 

weekbrief 2021-03-21 5e zondag veerigdagentijd

weekbrief 2021-03-13 4e zondag veertigdagentijd

weekbrief 2021-03-07 3e zondag veertigdagentijd

weekbrief 2021-02-27 2e zondag veertigdagentijd

weekbrief 2021-02-21 1e zondag veertigdagentijd

Weekbrief 2021-02-12 6e zondag door het jaar

Weekbrief 2021-02-07 5e zondag door het jaar

Weekbrief 2021-01-29 4e zondag door het jaar

Weekbrief 2021-01-24 3e zondag door het jaar

Weekbrief 2021-01-16 2e zondag door het jaar

Locatieraad

Koren

Contact

Contactpersoon:
Secretariaat HW De Heilige Familie
Tel.: 0186-615880
SecretariaatHW@deheiligefamilie.nl

Bankrelatie:
RK Parochie De Heilige Familie HW
NL95 RABO 0351 1694 82