St. Antonius van Padua

De eerste steen van de oorspronkelijke kerk met de naam St.Antonius van Padua wordt al in 1567 gelegd. Als gevolg van de Reformatie en gebeurtenissen als de Beeldenstorm en de onteigening van de r.-k kerken door de protestanten van 1572 komt ook deze van oorsprong r.-k kerk in handen van de protestanten. Het is de huidige N.H.-kerk, die ook wel de dorpskerk wordt genoemd.

Pas in 1824, het moment dat aan de rooms-katholieken weer het recht op het houden van erediensten wordt gegeven, wordt een eerste H. Mis opgedragen. Deze gebeurtenis vindt plaats op de zolder van het pand Havendam no.7.
Het is een eenvoudige zolderkamer, direct onder de dakpannen en boven de woning van een smid. Deze zolderkamer biedt voldoende ruimte voor de dan nog uiterst kleine r.-k gemeenschap die daar samenkomt in een verder overwegend protestante Hoeksche Waard.

Maar al gauw is er de behoefte aan een nieuwe, ruimere en passender locatie. De keuze valt op huize Vredestein dat tot 1828 als woonhuis en logement werd gebruikt. De bovenzaal van dat pand wordt in 1828 ingewijd voor de uitoefening van de r.-k erediensten. De begane grond wordt benut als pastorie. De parochiële huisvesting in huize Vredestein, zal voortduren tot 1866. Dat is het moment dat besloten wordt tot de bouw van de huidige kerk.

In 1866 vindt dan de nieuwbouw plaats van de huidige kerk en sacristie. Gezien de beschikbare plaats is het daartoe noodzakelijk om een gedeelte van huize Vredestein af te breken en de kerk daar tegen het overgebleven deel aan te helen. Dit overgebleven gedeelte van huize Vredestein komt dan helemaal ter beschikking als pastorie.

De beide gedenkstenen links en rechts van de toegangsdeur aangebracht, geven de bijzonderheden van deze bouw aan.
Op de linker steen worden de bouwpastoor en de datum van de eerste steenlegging vermeld. De steen rechts vermeldt de instanties die de bouw van de kerk hebben mogelijk gemaakt. Hieronder staan de Latijnse teksten en de vertaling daarvan. Op 21 nov.1866 wordt de kerk plechtig ingewijd.

Tekst op linker gedenksteen:

Primum lapidem
Posuit
Rs Ds Pastor H.Th.van Deijl
Die VIII martii  MDCCCLXVI

De eerste steen
werd gelegd door de zeer eerw.
heer pastoor H.Th.van Deijl
op 8 maart 1866.

Tekst op rechter gedenksteen:

Regis atque provincae
Munificentia
Populique fidelis
Religiositate

Dankzij de vrijgevigheid
van de koning en de
provincie en
dankzij de godsdienstzin
van het gelovige volk.

icoon_lees-meer-kopie

Extra informatie

Locatie

St. Antonius van Padua

Karel Doormanstraat 51,
3262 PB  Oud-Beijerland

kaartje

Vieringen (onder voorbehoud)
Weekendviering: zondag 11.00 uur
Door de week: dinsdag 19.00 uur en vrijdag 09.00 uur
Rozenkransgebed: dinsdag 18.40 uur

Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen in mei en oktober open van 14:30 uur tot 15:30 uur

Diaconie

Waar Wij Vasten Worden Anderen Gevoed”.     16 februari 2021

De Vastenperiode breekt weer aan. Op 17 februari is het Aswoensdag, tijd voor Inkeer en Bezinning.
Ook dit jaar geven we, als PCI Hoeksche Waard, weer gehoor aan de oproep van ons Bisdom. Ook in deze barre tijden denken wij, samen met U, aan de mensen die het minder goed hebben dan wijzelf.
De traditionele “Manden voor de Voedselbank” kunnen we nu niet neerzetten in de lege kerken in Oud-Beijerland en Puttershoek, dus vragen wij u dit jaar, als ’t U blieft, uw gelden over te maken naar het Banknummer van de PCI: Parochie Caritas Instelling NL71 INGB 0000379855 o.v.v. “Voedselbank Vasten”.
U kunt ook in een enveloppe uw gelden inleveren bij het secretariaat in Oud-Beijerland, met daarop vermeld: Vasten voor Voedselbank
In overleg met de (steeds dankbare) Voedselbank HW kunnen we hiervoor bij lokale supermarkten  houdbare etenswaren en artikelen aankopen en onze medemensen blij maken!!!

DANKUWEL.

 

Wat is de P.C.I.?
De PCI maakt deel uit van de diaconie van onze katholieke parochiegemeenschap .
Wij kunnen hulp bieden aan mensen die in een moeilijke situatie verkeren en die geen mogelijkheden zien om hun problemen zelf op te lossen.
Vaak is het zo dat zij er zelf niet voor uit durven komen, waardoor de problemen verergeren en een oplossing steeds moeilijker te vinden is.

Om wat voor problemen kan het gaan?
U bent om wat voor reden dan ook in de schulden geraakt en u ziet geen kans meer deze af te lossen. U hebt een dusdanig laag inkomen dat het sociale leven van u en uw gezinsleden in het gedrang komt. U kunt niet of nauwelijks meer deelnemen aan een verenigingsleven en uw kinderen kunnen geen lid zijn van clubs. Uw wasmachine is stuk gegaan en u hebt niet kunnen sparen voor een nieuwe of u kunt de reparatie niet betalen.

Als u echt problemen heeft: schroom niet en laat het ons weten, door het rechtstreeks benaderen van een van de pastores of door rechtstreeks de volgende contactpersonen te benaderen door middel van een emailbericht:
Hilde van Meurs, diaconie kerkwijk Oud-Beijerland en Puttershoek (hildevanmeurs@gmail.com)
Corinda Jacobs-de Winter (voorzitter PCI De Heilige Familie)
Tel: 06-49366949
Email: csm.jacobs@gmail.com

Begraafplaats

Algemeen bestuurlijk:  Dhr. J.P.van Egeraat;  tel: 0186-612937, 06-22475211
E-mail: jacqriet@gmail.com

Beheer en Onderhoud:  Dhr. J.Nieuwenhuizen; tel: 0186-6149, 06-40748412
E-mail: grotemailvoorjan@gmail.com

Administratie:                   Mevr. E.van Spaandonk; tel: 0186-612491
E-mail: e.spaandonk1@kpnplanet.nl

Begraafplaats reglement

Begraafplaats tarieven per 1 januari 2018

Nieuws

Hier kunt u de lokale nieuwtjes lezen.

Heeft u nieuws stuur het dan naar c.olsthoorn@chello.nl.

Weekbrief

Locatieraad

De locatieraad moet nog worden samengesteld.

Contact

Contactpersoon:
Secretariaat HW De Heilige Familie
Tel.: 0186-615880
SecretariaatHW@deheiligefamilie.nl

Bankrelatie:
RK Parochie De Heilige Familie HW
NL95 RABO 0351 1694 82