St. Antonius van Padua

De eerste steen van de oorspronkelijke kerk met de naam St.Antonius van Padua wordt al in 1567 gelegd. Als gevolg van de Reformatie en gebeurtenissen als de Beeldenstorm en de onteigening van de r.-k kerken door de protestanten van 1572 komt ook deze van oorsprong r.-k kerk in handen van de protestanten. Het is de huidige N.H.-kerk, die ook wel de dorpskerk wordt genoemd.

Pas in 1824, het moment dat aan de rooms-katholieken weer het recht op het houden van erediensten wordt gegeven, wordt een eerste H. Mis opgedragen. Deze gebeurtenis vindt plaats op de zolder van het pand Havendam no.7.
Het is een eenvoudige zolderkamer, direct onder de dakpannen en boven de woning van een smid. Deze zolderkamer biedt voldoende ruimte voor de dan nog uiterst kleine r.-k gemeenschap die daar samenkomt in een verder overwegend protestante Hoeksche Waard.

Maar al gauw is er de behoefte aan een nieuwe..........
icoon_lees-meer-kopie

Extra informatie

Locatie

 

St. Antonius van Padua

Karel Doormanstraat 51,
3262 PB  Oud-Beijerland

kaartje

Vieringen (onder voorbehoud)
Weekendviering: zondag 11.15 uur,
op de 5e zondag van een maand: 9:30 uur

Door de week: vrijdag 09.00 uur
Rozenkransgebed: aansluitend op de viering van vrijdag

Openstelling Inloophuis en Kerk: elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen in mei en oktober; open van 14:00 uur tot 16:00 uur. Ingang parochiecentrum zij-ingang

 

 

 

Begraafplaats

Beheer en Onderhoud:  Dhr. J.Nieuwenhuizen; tel: 0186-614996, 06-40748412
E-mail: grotemailvoorjan@gmail.com

Administratie:                   Mevr. E.van Spaandonk; tel: 0186-612491
E-mail: e.spaandonk1@kpnplanet.nl

Begraafplaats reglement

Begraafplaats tarieven per 1 januari 2022

Diaconie

De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk (het 'maatschappelijk werk' van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is die bij uitstek – maar niet uitsluitend – verantwoordelijk is voor het diaconale werk.

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt de zorg aan hulpbehoevenden meestal niet langer waargenomen door de gewijde diakens. Het liefdadigheidswerk in de plaatselijke parochies, dat lang vooral in handen was van vrouwelijke en mannelijke kloosterorden, is aan het eind van de 20e eeuw voor een belangrijk deel overgenomen door leken. De gewijde diakens zijn in opdracht van de bisschoppen steeds vaker verantwoordelijk voor de viering van de eucharistie, de overige sacramenten en de prediking.(1)

Onderdelen van de diaconie zijn o.a.:

 

(1) Wikipedia

Koren

Het gelegenheidskoor.

Het gelegenheidskoor bestaat uit een aantal zangers die bij begrafenissen en bruiloften de vieringen opluisteren.Ook luisteren we de ouderenvieringen op.
Het koor heeft een vaste organist en wisselende  dirigenten.

Voor vragen en / of inlichtingen kunt u zich wenden tot secetariaatHW@deheiligefamilie.nl.


Cantando

Secretaris: margotderuiter@xs4all.nl

 

Locatieraad

Roy Ackema voorzitter
Wim Scholtes secretariaat
Jan Markx beheer gebouwen
Erica Sack financiën
Els Ackema contact tussen parochianen en de LR.
Jan Nieuwenhuizen beheer begraafplaats

Wat doet deze groep eigenlijk?

Voor allerlei zaken en vragen kunt u bij deze mensen terecht. We doen ons best om alle vragen op te lossen, ofwel ze door te spelen aan het Kerkbestuur of ander werkgroepen.

Als u iets wilt weten of melden dan kunt u dat het beste doen door een bericht te sturen naar het secretariaat:  secretariaatHW@deheiligefamilie.nl

Nieuws

1 december 2022

PCI verwerft twee certificaten. Lees hier verder.

 

28 november 2022

Sint Nikolaas Inzameling door de PCI werkveld Hoeksche Waard voor de Voedselbank Hoeksche Waard

Half oktober kreeg de PCI werkveld Hoeksche Waard van de Voedselbank Hoekschewaard het verzoek om speelgoed in te zamelen voor de vele kinderen die op dit moment aangesloten zijn, met het gezin, bij de Voedselbank. Gerekend was op 90 kinderen, het waren er intussen 165 geworden!!!! Ze hadden voor het eerst in jaren veel te weinig speeltjes om uit te delen tijdens het Sinterklaasfeest. Er werd buitengewoon spontaan op gereageerd in de kerken in Puttershoek en Oud-Beijerland. Er werd heel veel speelgoed ingezameld.  De Voedselbank is bijzonder dankbaar!! en bedankt alle mensen heel hartelijk voor hun bijdrage!!!!!


13 september 2022

Open Monumentendag 2022 in Oud-Beijerland
Op zaterdag 10 september jl. werden om exact 10 uur de deuren opengesteld van onze kerk aan de Karel Doormanstraat. De Open Monumentendag-vlag wapperde vrolijk in de wind en de gastheer van onze lommerrijke begraafplaats, Jan Nieuwenhuizen, had vol verwachting zijn plek ingenomen achter de kerk.Bep Aarts, Hilde van Meurs, Gerard Nijensteen en Henri Osseweijer stonden klaar om bezoekers in de kerk te verwelkomen en hen aan de hand van een oud, groot schilderij over het ontstaan van dit gemeentelijk monument te vertellen.
 

Ook brachten zij de gebrandschilderde ramen met
bijzondere verhalen en de mooie kruiswegstaties van
de hand van Jan Toorop onder de aandacht van de bezoekers.
Gelukkig hielden we het droog en een rondleiding
over de begraafplaats werd dan ook door velen
als zeer aangenaam ervaren. Niet tot laatst
vanwege de boeiende verhalen van gastheer Jan
                       
In het parochiecentrum werden bezoekers getrakteerd op koffie/thee met koekje en hadden ze de gelegenheid voor een kleine vergoeding eigenaar te worden van o.a. boeken en handgemaakte wenskaarten. Evert van 't Land had een overzicht van de bekende pauzen opgehangen met als bijzonderheid een aantal pauselijke munten. Ook dit trok de belangstelling van menigeen.
We kunnen terugkijken op een geslaagde dag, die zonder onze vrijwilligers niet mogelijk was geweest. Hulde!

Maria Wensing

24 augustus 2022
Monumentendag
Op zaterdag 10 september 2022 is onze kerk in Oud-Beijerland i.v.m. Open Monumentendag tussen 10.00 en 16.00 uur geopend voor bezoekers.

Onze gastvrouwen en -heren zullen voor persoonlijke rondleidingen door de kerk en over onze lommerrijke begraafplaats zorgen. In het parochiecentrum bieden wij naast koffie/thee/limonade ook mooie handgemaakte wenskaarten aan alsmede prachtige boeken van o.a. het WNF.

1 mei 2022

Meimaand – Mariamaand

In deze Mariamaand staan de deuren van de RK kerk Antonius van Padua aan de Karel Doormanstraat 51 te Oud-Beijerland iedere woensdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur voor u open.   U bent van harte welkom als u stilte zoekt voor gebed of meditatie of als u een kaarsje wilt aansteken bij het Maria-altaar.
Ook heten wij u op de woensdagen in mei tussen 14.00 en 16.00 uur voor een kopje koffie of thee van harte welkom in ons parochiecentrum. Toegang via de zijingang (links naast de kerk).

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods.
Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of en gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de Rozenkrans, de eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen van het Mariagebed Weesgegroet.
Bron:kro-ncrv.nl/encyclopedie

13 januari 2022

Warm gebaar voor Hilde van Meurs

Eind vorig jaar (2021) nodigde de gemeente Hoeksche Waard haar inwoners uit om mensen aan te melden voor een specifieke bedankactie onder de titel “Warm-gebaar”. Dit gebaar betekende dat de ‘winnaars’ verrast zouden worden met een tegoedbon van € 50,-- , besteedbaar bij een lokale (Hoeksche Waardse) horecagelegenheid. Deze bonnen werden beschikbaar gesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente.

Toentertijd heb ik bedacht dat Hilde van Meurs - van Woezik uit onze Hoeksche Waardse kerkgemeenschap hiervoor een nominatie ‘dik’ verdiende. Dus heb ik haar voor deze actie aangemeld. Mijn motivering luidde als volgt : “in de R.K. kerken in Oud-Beijerland én Puttershoek is zij al tientallen jaren actief. Lector , Secretariaat , Parochiële Caritasinstelling , onderhoud begraafplaats , Inloophuis , etc. Bovendien heeft zij bij de Vastenacties en Kerstacties met het ingezamelde geld in overleg met de HW Voedselbank vele tientallen kilo's goederen aangekocht met haar auto daarheen getransporteerd”.

De bij de gemeente binnen gekomen aanmeldingen waren , zo schrijft burgemeester Bram van Hemmen , overweldigend en hartverwarmend. Bijna 1500 nominaties werden ontvangen , allen mooie verhalen en motivaties , waarbij mensen vertelden waarom iemand volgens hen een tegoedbon verdiende. Uiteindelijk heeft het college van B&W besloten om het aanvankelijke aantal van 100 cadeaubonnen (ter waarde van € 50,--) uit te breiden naar 500. Dit om nóg meer recht te doen aan al die mooie verhalen en motiveringen.

Tot mijn grote vreugde werd ik onlangs , met een gemeentelijke brief gedateerd op 29 december 2021 , op de hoogte gesteld van het feit dat mijn nominatie voor Hilde daadwerkelijk werd gehonoreerd. Op dinsdag 11 januari heb ik haar, namens de gemeente, dit welverdiende Warme Gebaar kunnen overhandigen. Ze was zeer verrast en zeer dankbaar !

Dominic Hoogsteder Jr.

Weekbrief

Wijkcontact

Binnen de parochie De Heilige Familie in de Hoeksche Waard zijn er twee geloofsgemeenschappen: één rondom de St. Petrus kerk en één rondom de St. Antonius van Padua kerk die gezamenlijk de functie van wijkcontactpersoon kennen.

Wijkcontactpersonen vormen een schakel tussen parochianen van hun wijk en het pastoraal team en het bestuur van de parochie.

Lees meer

Contact

Contactpersoon:
Secretariaat HW De Heilige Familie
Tel.: 0186-615880
SecretariaatHW@deheiligefamilie.nl

Bankrelatie:
RK Parochie De Heilige Familie HW
NL95 RABO 0351 1694 82