Dagelijkse lezing

vorige dag volgende dag

Zaterdag in week 11 door het jaar

Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 12,1-10.
Broeders en zusters, moet er geroemd worden? Het dient wel nergens toe, maar dan kom ik nu tot visioenen van openbaringen van de Heer.
Ik ken een mens in Christus, die veertien jaar geleden, in het lichaam of buiten het lichaam - ik weet het niet, God weet het - die werd weggerukt naar de derde hemel.
Van die mens weet ik dat hij met het lichaam of zonder het lichaam - ik weet het niet, God weet het -
dat hij werd wegge­rukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken.
Op zo iemand wil ik roemen. Voor mijzelf wil ik alleen roemen op mijn zwakhe­den.
Zou ik werkelijk willen roemen, dan was ik geen dwaas; ik zou immers de waarheid zeggen. Maar daar zie ik van af; ik wil niet dat iemand mij meer toeschrijft dan wat hij van mij kan zien of horen.
Ook is er - want anders zouden de buitengewone openbarin­gen mij verwaand kunnen maken - ook is er een doren in mijn vlees gestoken, als een bode van de satan die mij moet afranselen.
Tot driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen, dat hij van mij zou weggaan.
Maar Hij antwoordde mij: Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen. Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen.
Daarom lijd ik om Christus' wil gaarne zwak­heid, smaad, nood, vervolging en benauwd­heid.
Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.


Psalmen 34(33),8-9.10-11.12-13.
De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

Eerbiedigt de Heer, gij die Hem gewijd zijt
want wie Hem eerbiedigt lijdt nimmer gebrek
De rijken zijn arm en behoeftig geworden,
die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort.

Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg
Ik leer u, hoe de Heer te vrezen.
Wie is er bij u die het leven liefheeft,
en dagen van voorspoed verlangt?


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 6,24-34.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Niemand kan twee heren dienen: hij zal de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhan­gen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon.
Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten en wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding?
Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijdt gij dan niet veel meer dan zij?
Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg een el toe te voegen?
En wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijkt naar de lelien in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen.
Toch zeg Ik u: Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen.
Als God nu het veldgewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleinge­lovigen?
Maakt u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken?
Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt.
Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerech­tigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden.
Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.Doordeweekse vieringen

Middelharnis:

  • Dinsdag 19:00 uur (ook livestream)

Oud Beijerland

  • Vrijdag 9:00 uur.
    Aansluitend Rozenkransgebed