Dagelijkse lezing

vorige dag volgende dag

Dinsdag in week 7 door het jaar

Uit de brief van de heilige apostel Jacobus 4,1-10.
Broeders en zusters, waar komen bij u die vechtparijen en ruzies van­daan?
Toch alleen van uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten?
Gij begeert dingen die gij niet kunt krijgen. Gij moordt en benijdt en kunt uw doel niet bereiken.
Dan gaat gij vechten en strijden. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.
En als gij bidt, krijgt ge het niet, omdat gij ver­keerd bidt,
met de bedoeling namelijk om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten.
Trouwelozen, weet ge niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent?
Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God.
Of meent ge dat de Schrift zonder reden zegt: 'De geest die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloers­heid?'
Des te rijker is dan ook de genade die Hij ons geeft, volgens het woord van de Schrift:
God weerstaat de hovaardigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.
Onderwerpt u dus aan God. Biedt weer­stand aan de duivel en hij zal voor u vluchten.
Nadert tot God en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars; gij, wankelmoe­digen, zuivert uw hart.
Erkent uw ellende, treurt en weent. Laat uw lachen in rouw en uw vreugde in droefheid verkeren.
Vernedert u voor de Heer en Hij zal u verheffen.


Psalmen 55(54),7-8.9-10a.10b-11.23bd.
Wie geeft mij de vleugels van een duif,
dan vloog ik weg en ging rusten.
Dan vluchtte ik zeker ver hier vandaan,
en bleef ik in de woestijn.

Daar zou ik mij wel een vluchtoord zoeken
voor wervelwind en orkaan.
verstrooi hen, Heer, en maak hen oneens
Geweld en tweedracht beheersen de stad

Bij dag en nacht gaan zin rond op de muren,
en binnen de stad heersten onrecht en druk.
Laat God voor u zorgen, want Hij is uw steun,
Hij laat de vrome niet vallen.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 9,30-37.
In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de berg
en trokken Galilea door; maar Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam,
want Hij was bezig zijn leerlingen te onderrichten. Hij zeide hun:
'De Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen
en ze zullen Hem doden; maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan.'
Zij begrepen die woorden wel niet, maar schrokken ervoor terug Hem te ondervragen.
Zij kwamen in Kafarnaum en, eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: 'Waar hebt ge onderweg over getwist?'
Maar zij zwegen, want zij hadden onderweg een woordenwisseling gehad over de vraag, wie de grootste was.
Toen zette Hij zich neer, riep de twaalf bij zich en zei tot hen:
'Als iemand de eerste wil zijn, moet hij laatste van allen en de dienaar van allen zijn.'
Hij nam een kind en zette het in hun midden; Hij omarmde het en sprak tot hen:
'Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op;
en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.'Doordeweekse vieringen

Oud Beijerland

  • Vrijdag 9:00 uur.
    Aansluitend Rozenkransgebed

Oude Tonge (Ebbe en Vloed)

  • Donderdag 10:30 uur

Middelharnis

  • In mei elke vrijdag 10:00 uur Rozenkransgebed. Daarna koffie.

Puttershoek (Huis te Hoecke)

  • Elke 1e woensdag om 19:00 uur. Daarna koffie drinken.
    In juni op de 2e woensdag ivm verkiezingen.