Pastoraal team Zuid Hollandse eilanden

Pastoraal team De Heilige parochie en Parochie Nicolaas Pieck & Gezellen

Pastoor H.M.W. Egging, priester: alleen bij spoed: 06-27371734
Pastor J.J.M. Geurts, priester: (0186) 61 25 95. (alleen actief in Parochie De Heilige Familie)
Diaken R. (Ronald) Dits: 06-16822267
Pater J. Konchenko (alleen actief in Parochie Nicolaas Pieck & Gezellen)

Ambtelijk secretaris Mevr. F. Chipashvili – Laan, centraalsecretariaat@deheiligefamilie.nl, 06-42612366


Pastoor H.M.W. Egging

Contactinformatie
Pastoor drs. H.M.W. Egging (Henri)
06-27371734 (alleen spoed en vrijwilligers)
E-mail adres: h.egging@deheiligefamilie.nl

pastor J.J.M. Geurts

Contactinformatie
pastor drs. J.J.M. Geurts (Jack)
Karel Doormanstraat 51
3262PB Oud-Beijerland
0186-61 25 95
06-48 05 78 27
E-mailadres: J.Geurts@deheiligefamilie.nl

diaken R. Dits

Contactinformatie
diaken drs. R. (Ronald) Dits
06-16822267
E-mailadres: r.dits@deheiligefamilie.nl