diaken R. Dits

In 2001 ben ik theologie gaan studeren, na een lange periode werkzaam te zijn geweest in de chemische industrie (uitvoering van technische projecten). Dat was een weloverwogen keuze omdat ik een roeping was gaan ervaren. Door een reorganisatie nam ik het besluit om eerder de techniek te verlaten. Op 1 januari 2003 ben ik bij het dekenaat Delflanden in dienst getreden, waar ik voor het eerst kennismaakte met het pastoraat. Op 22 november 2008 ben ik tot diaken gewijd, waarna ik met veel plezier mij heb ingezet voor het pastoraat in de parochies van het Westland. Daar heb ik allerlei taken mogen vervullen, zoals de wekelijkse liturgie, uitvaarten en doopvieringen, jeugddiaconaat en veel persoonlijke contacten. Het waren mooie jaren, maar het was heel intensief.

Nu word ik in september 65 jaar en ik wil mijn inzet verlagen. Dan heb ik meer tijd voor mijn echtgenote Ina en voor mijn familie; wij hebben een dochter en twee kleinkinderen. Dan is het fijn als je kan oppassen. Deze combinatie past heel goed bij de vraag vanuit de twee parochies van de Heilige Familie en Nicolaas Pieck en Gezellen, ook omdat ik in Barendrecht woon (en dus minder reistijd heb). Ik ben weliswaar parttime benoemd, maar ik hoop dat ik u mag ontmoeten tijdens de weekendvieringen of bij andere gelegenheden.

diaken

Contactinformatie
diaken drs. R. (Ronald) Dits
06-16822267
E-mailadres: r.dits@deheiligefamilie.nl