Doopsel

Het Doopsel is het eerste sacrament dat we kunnen ontvangen. Pas daarna kunnen we alle andere sacramenten ontvangen. De doop is het zichtbare teken waardoor een mensenkind wordt opgenomen in het Volk Gods, de Kerk van Christus en hierdoor mogen wij ons ook kinderen van God noemen. Het water zegt iets van nieuw leven, een nieuwe geboorte. Dankzij Christus gaan wij niet ten onder maar kunnen wij ons hoofd boven water houden, wat het leven ook brengt.

 

 

De meeste kinderen worden op jonge leeftijd gedoopt. Het is goed hen vanaf het begin vertrouwd te maken met het geloof. Zo groeien zij op een natuurlijke wijze in het geloof en maken zij zich een gelovige manier van leven eigen. Van de ouders wordt verwacht dat zij hun kind in het geloof opvoeden.

 

 

Volwassendoop
Het kan ook zijn dat u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden. De weg is echter een andere dan bij de kinderdoop. Die weg van het christen worden, het zogenaamde catechumenaat, vraagt uiteraard ook om voorbereiding. Omdat u al volwassen bent, ontvangt u na deze voorbereiding drie sacramenten tegelijk. U wordt gedoopt, u gaat voor het eerst ter communie en u ontvangt tevens het Vormsel.

Dit traject zal meestal individueel zijn en bestaan uit een aantal gesprekken, afhankelijk van uw kennis van het geloof. Hiervoor kunt u ook contact opnemen met één van de secretariaten via het onderstaande formulier.

 

Voorbereiding op de doop van uw kindje
Als een kindje geboren wordt stellen wij het op prijs als de ouders een geboortekaartje naar het parochiesecretariaat sturen. Zo stelt u de parochie in de gelegenheid u geluk te wensen.

Na korte of iets langere tijd kunt u met pastor Geurts een afspraak maken voor de toediening van het Doopsel (j.geurts@deheiligefamilie.nl of 06-48057827). Daarna verzoeken wij de ouders het aanmeldformulier in te vullen (zie hieronder). Het toedienen van het Doopsel wordt voorafgegaan door enkele doopgesprekken. U spreekt met elkaar over de betekenis van het Doopsel, over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen, over de Bijbelse betekenis van het Doopsel en over de rituelen die tijdens doopviering plaatsvinden. Tijdens het doopgesprek ontvangen de ouders materiaal waaruit de doopliturgie kan worden samen gesteld voor de doopviering. De ervaring leert dat de ouders zelf een boekje maken.

 

De doopviering
De doopviering duurt ongeveer een half uur. Het belangrijkste symbool bij het doopsel is het water, waarmee de dopeling wordt besprenkeld. Bij de zalving maakt de voorganger een kruisteken op het voorhoofd van de dopeling. Dit teken verbindt ons met elkaar. Ook steken we een doopkaars aan met het vuur dat brandt op de Paaskaars; het symbool van Christus die als een licht in onze wereld iedereen wil verlichten. Met deze doopkaars geven de ouders aan dat zij licht willen zijn voor hun kind en het licht van hun geloof aan hun kind willen doorgeven. Na afloop krijgt de dopeling de doopkaars mee als herinnering.

 

Peter en Meter
In de Vroege Kerk stonden de Peter en Meter er garant voor dat de volwassen dopeling een leven zou leiden zoals de kerk dat voorschreef. Ook namen zij de catechese op zich. Tegenwoordig hebben de peetouders een aanvullende functie bij de (geloofs)opvoeding. Om peter of meter te kunnen zijn moet iemand minimaal 16 jaar zijn. Een van beide peetouders dient katholiek gedoopt te zijn.

In het filmpje hieronder legt pastoor Dick van Klaveren uit Gouda het sacrament van het doopsel uit.

 

 

Aanmelden

Om uw kind te laten dopen is het noodzakelijk dat u in onze kerkadministratie bent opgenomen. Bent u dit (nog) niet, geef dit aan bij aanmelding. Dan kan dit alsnog geregeld worden.
Als bijdrage in de onkosten vragen wij u een bijdrage van € 50,-.
U ontvangt van ons een Doopkaars.

 

Aanmeldformulier Doop

Met dit formulier kun je je kind aanmelden voor het H. Doopsel. Velden met een * zijn verplicht

  • DD dash MM dash JJJJ
  • Indien meerdere adressen, vul het adres in waar het kind staat ingeschreven

.

 

 

Doordeweekse vieringen

Oud Beijerland

  • Vrijdag 9:00 uur.
    Aansluitend Rozenkransgebed

Oude Tonge (Ebbe en Vloed)

  • Donderdag 10:30 uur

Puttershoek (Huis te Hoecke)

  • Elke 1e woensdag om 19:00 uur. Daarna koffie drinken.