O.L.V. Hemelvaart, Middelharnis

De geschiedenis van de parochiekerk begint eigenlijk aan de Dubbele Ring te Sommelsdijk, waar in 1812 een pakhuis wordt gekocht en waar de opnieuw opgerichte parochie Middelharnis ter kerke ging. Vóór die tijd was het pakhuis al als schuilkerk in gebruik.
De katholieken van Middelharnis/Sommelsdijk, die 175 geleden in deze dorpen woonden, hebben veel moeite gedaan om een eigen kerk te krijgen.
Nadat vele hindernissen waren genomen, kon in 1830 een stuk land worden gekocht aan de Langeweg in Middelharnis. Een lang gekoesterde wens ging in vervulling: eigen kerkgebouw. Op 13 juni 1831 werd de eerste steen gelegd. Een gedenksteen in de zuidmuur van de kerk, die hiervan getuigt, is bij de bouw van de twee pastorie in 1907, terecht gekomen in de spreekkamer. Op 5 september 1832 werd de kerk ingewijd door Landsdeken W. Gerdner, daartoe gedelegeerd door de Vice Superior der Hollandsche Zending, Antonius Antonucci.
Het ontwerp van de kerk, een zgn. waterstaatskerk, is getekend door de heer P. Plukhooy, stadsarchitect van Dordrecht. Het rechthoekige gebouw heeft de tand des tijds goed doorstaan. Het exterieur van de kerk is met uitzondering van de torenspits vrijwel ongewijzigd gebleven. In 1912 kreeg de torenspits zijn huidige vorm.

Het interieur heeft in de loop der jaren diverse aanpassingen ondergaan. Mensen proberen hun huis nu eenmaal naar eigen smaak in te richten. De laatste grote renovatie van het kerkinterieur was 20 jaar geleden. Er kwam toen een geheel nieuwe vloer en het meubilair op het priesterkoor werd vervangen. Het ontwerp voor de renovatie tekende H.J. Rooling, binnenhuisarchitect te Ouddorp.

icoon_lees-meer-kopie

Extra informatie

Locatie

O.L.V. Hemelvaart

Langeweg 50
3241 KA  Middelharnis

kaartje

Vieringen (onder voorbehoud)
Zondag 11.30 uur

Interieur

 

Interieur Middelharnis

Wandschilderingen:
Pastoor Boekel laat in 1953 een begin maken met het prepareren van het priesterkoor voor de muurschilderingen van Pieter Geraedst uit Warmond. Bij gelegenheid van zijn 25-jarig priesterfeest schenkt de pastoor het eerste trafereel: ontmoeting van de Heer met zijn moeder na de verrijzenis. De voltooiing van dit werk wordt mogelijk gemaakt door vele schenkingen van parochianen en vrienden. Vijf december voltooide de schilder zijn fraai en kleurrijk geheel.


Muurschilderingen westzijde                                                       Muurschilderingen oostzijde

 
Muurschildering priesterkoor                                                                       Plafondschildering

Glas in lood ramen:
St. Michael (oostkant)ter herinnering aan de oorspronkelijke naam van de parochie te Middelharnis (St. Michiel in Putte)
O.L. Vrouw Hemelvaart (westkant), patroonheilige van de huidige parochiekerk en de parochie.
Beide ramen zijn in 1953 door fa. Koenders vernieuwd.

 

Orgel:
Het orgel uit 1962 met de fraaie barokklank is vervaardigd door firma Verschueren uit Heythuyzen en is betaald door het rampenfonds

Kruisweg:
De staties zijn kopieën naar de bekende kruiswegstaties van Josef van Führich in de Joh.Nepomukkirche te Wenen (188-1846). Ze zijn gegraveerd door Petrak en uitgegeven door G.J. Manz te Regensburg. Sinds 1908 in de kerk aanwezig. In 1994 zijn de staties gerestaureerd door Sergio Cecchi (atelier Botticellie te Nijmegen).


Priesterkoor                                                        Preekstoel                                    H. Jozef


Biechtstoel                                                  Mariabeeld                           Uitgang

Begraafplaats

Beheerder begraafplaats:

Ton Buijs
tel.: 0187-601093

Begraafplaats reglement

Begraafplaats tarieven per 1 januari 2024

Nieuws

Vanaf 1-1-2024 beginnen de zondagsvieringen in Middelharnis om 11:30 uur.
(lees hier)

Jeugdgebouw

Het Jeugdgebouw ligt naast kerk in Middelharnis, Langeweg 48A.

Het Jeugdgebouw wordt vooral gebruikt voor koorrepetities en vergaderingen.

Daarnaast kan het Jeugdgebouw onder bepaalde voorwaarden worden verhuurd.
De kosten zijn € 20,00 per uur.

U kunt het jeugdgebouw reserveren door het reserveringsformulier in te vullen.

Diaconie

Wat is de P.C.I.?
De PCI maakt deel uit van de diaconie van onze katholieke parochiegemeenschap .
Wij kunnen hulp bieden aan mensen die in een moeilijke situatie verkeren en die geen mogelijkheden zien om hun problemen zelf op te lossen.
Vaak is het zo dat zij er zelf niet voor uit durven komen, waardoor de problemen verergeren en een oplossing steeds moeilijker te vinden is.

Om wat voor problemen kan het gaan?
U bent om wat voor reden dan ook in de schulden geraakt en u ziet geen kans meer deze af te lossen. U hebt een dusdanig laag inkomen dat het sociale leven van u en uw gezinsleden in het gedrang komt. U kunt niet of nauwelijks meer deelnemen aan een verenigingsleven en uw kinderen kunnen geen lid zijn van clubs. Uw wasmachine is stuk gegaan en u hebt niet kunnen sparen voor een nieuwe of u kunt de reparatie niet betalen.

Als u echt problemen heeft: schroom niet en laat het ons weten, door het rechtstreeks benaderen van een van de pastores of door rechtstreeks de volgende contactpersonen te benaderen door middel van een emailbericht:
Ton Buijs (ton.gerda.buijs@upcmail.nl)
Dhr. René Jacobs (voorzitter PCI De Heilige Familie)
Email: pci@deheiligefamilie.nl

 

Locatieraad

De locatieraad van Middelharnis bestaat uit:

Voorzitter/liturgie vacant per 1-1-2024
H. van Engelen Henk Penningmeester
E. van Zelst Els Secretariaat (tijdelijk)
M. van Wijk Martin Gebouwen
Catechese vacant per 1-1-2024
vacant Omzien Naar Elkaar (ONE)

LocatieraadMH@deheiligefamilie.nl

De locatieraad is op zoek naar vrijwilligers. Wilt u zich inzetten voor onze kerk in Middelharnis scan dan de onderstaande QR code om het formulier in te vullen of vul een formulier in op deze website (https://deheiligefamilie.nl/aanmeldformulier-vrijwilliger/).

Contact

Contactpersoon:
Secretariaat GO De Heilige Familie
Tel. 0187-487808
SecretariaatGO@deheiligefamilie.nl

Het secretariaat is gesloten van 14 september t/m 21 september 2023

Bankrelatie
RK Parochie De Heilige Familie MH
NL92 RABO 0342 0697 72