O.L.V. Ten Hemelopneming

Het begin van Achthuizen ligt verder terug in de tijd, ruim voor de bouw van 8huijse, maar het had nog niet die naam. Die heeft het te danken aan het in het gebied centraal gelegen blokje.
In de naaste omgeving van 8huijse, verspreid langs de dijken, de Oudelandse, de Galathese en de Bommelse, waren her en der eenvoudige huisjes gebouwd, meestal in blokjes van 2, 3 of 4. Aan die blokjes werden namen gegeven. Zo kennen we de Brak, de Stoof, Schaap, den Ezel, de Geit, de Geer. Deze blokjes vielen onder het rechtsgebied van Ooltgensplaat. De bewoners, voor het grootste deel katholieke arbeiders uit Brabant, maar ook uit andere streken, vormden niet bepaald een hechte gemeenschap. Ook de moraal stond op een laag peil. Geestelijk leiderschap was dringend nodig. Pogingen om tot verbetering te komen werden pas ondernomen na de komst van een aantal katholieke boeren in het eerste kwart van de 19e eeuw, de gebroeders Petrus en Jacobus Jacobs uit Halsteren, Petrus Kamoen uit Westdorpe en Petrus van Bavel uit Steenbergen. Zij kwamen uit gemeenschappen waarin de parochiekerk, en de daarbij horende geestelijke leiding van een pastor, een grote rol speelde in het geestelijke, sociale en culturele leven van de mensen. Zij zagen hoezeer de bevolking van hun nieuwe woongebied toe was aan een gemeenschap zoals zij die gekend hadden. De afstand naar de kerk in Oude Tonge, die lopend moest worden overbrugd, was groot, de wegen waren slecht, vooral in de herfst en winter. Het kerkbezoek was dan ook zeer matig. Alleen voor belangrijke gebeurtenissen, huwelijken en dopen, trok men naar Oude Tonge. Na een lang en moeizaam proces kregen bovengenoemde boeren uiteindelijk hun zin. Eind 1845 kreeg Achthuizen zijn eigen kerk, en kon men beginnen met de ontwikkeling van wat een hechte gemeenschap zou worden.

cm.koene@ziggo.nl

icoon_lees-meer-kopie

Extra informatie

Locatie

O.L.V. Ten Hemelopneming

Kerkstraat 1
3256 AE Achthuizen

kaartje

Vieringen (onder voorbehoud)
Weekendviering: zaterdagavond 19.00 uur

Diaconie

Wat is de P.C.I.?
De PCI maakt deel uit van de diaconie van onze katholieke parochiegemeenschap .
Wij kunnen hulp bieden aan mensen die in een moeilijke situatie verkeren en die geen mogelijkheden zien om hun problemen zelf op te lossen.
Vaak is het zo dat zij er zelf niet voor uit durven komen, waardoor de problemen verergeren en een oplossing steeds moeilijker te vinden is.

Om wat voor problemen kan het gaan?
U bent om wat voor reden dan ook in de schulden geraakt en u ziet geen kans meer deze af te lossen. U hebt een dusdanig laag inkomen dat het sociale leven van u en uw gezinsleden in het gedrang komt. U kunt niet of nauwelijks meer deelnemen aan een verenigingsleven en uw kinderen kunnen geen lid zijn van clubs. Uw wasmachine is stuk gegaan en u hebt niet kunnen sparen voor een nieuwe of u kunt de reparatie niet betalen.

Als u echt problemen heeft: schroom niet en laat het ons weten, door het rechtstreeks benaderen van een van de pastores of door rechtstreeks de volgende contactpersonen te benaderen door middel van een emailbericht:
Dhr. René Jacobs (voorzitter PCI De Heilige Familie)
Email: pci@deheiligefamilie.nl.

Begraafplaats

Nieuws

Hier kunt u de lokale nieuwtjes lezen.

Heeft u nieuws stuur het dan naar webmaster@deheiligefamilie.nl.

Locatieraad

De locatieraad van Achthuizen bestaat uit:

J. Reijnders John Lid/voorzitter/gebouwenbeheer
J. Buijs Jeanne Portefeuille vrijwilligers
C.S.M. Jacobs Corinda Portefeuille financiën/secretaris
L. de Jonge Lony Portefeuille communicatie

LocatieraadAH@deheiligefamilie.nl

Contact

Contactpersoon:
Dhr. J. Reijnders
Tel. 0187-611783 / 06-51319943
LocatieraadAH@deheiligefamilie.nl

Bankrelatie:
RK Parochie De Heilige Familie AH
NL49 RABO 01409003 06