Diaconie in de parochie, we moeten het samen doen!

Veel mensen die u tegenkomt denken dat diaconie ophoudt bij de MOV (Missie, Ontwikkelingshulp en Vrede). Zij zijn het die onder andere de Vastenactie en Adventsactie coördineren. De PCI (Parochiële Caritas Instelling) is er om de armen in onze parochie te ondersteunen. Diaconie is veel breder dan dat.

Diaconie is een woord dat vertaald betekent: Naastenliefde. Niet alleen maar voor de mensen die elke week op Zondag in de kerk zitten, maar voor alle mensen. En in het bijzonder voor de gelovigen die niet naar de kerk kunnen. Denkt u eens aan de oude mensen die in een verzorgingstehuis zitten en die graag hun uitdagingen willen delen en de communie willen ontvangen. Mensen in het ziekenhuis, die vaak last hebben van angst en een hart onder de riem nodig hebben. Gevangenen, die gewetensbezwaren hebben en daarover willen praten. Maar ook mensen aan het einde van hun leven, zij willen een ziekenzalving, of in het geval er geen priester is of de mensen dat zelf willen, een ziekenzegen. En wat denkt u van mensen die in deze tijd hun baan zijn kwijt geraakt of het leven niet meer zo zien zitten, zij zijn vaak ten einde raad en willen daar met mensen over spreken.

Het zijn allemaal uitingen van naastenliefde die bij diaconie horen. Dat wil niet zeggen dat dit alleen door een diaken zou moeten worden gedaan. In tegendeel, het is een opdracht die wij allemaal hebben. Uiteraard is het wel de diaken die daar toezicht op houdt en die de armen uit de mouwen steekt (daarom heeft de dalmatiek van een diaken mouwen) en op die manier de verbinding tussen kerk en samenleving probeert te zijn.

Een andere uiting van naastenliefde die wel eigen is aan het diakenambt is het dienen en assisteren in de Eucharistie waar hij het Woord mag verkondigen en aan de tafel de priester assisteert, en bij afwezigheid van de priester voorgaat in Woord- en Communievieringen.

Het dienende karakter zit hem er dan in dat de diaken, zelf gevoed door de liefde van Christus die liefde weer door kan geven naar buiten toe zoals hierboven beschreven, en in de vieringen de gebeden van de mensen kan voordragen.

De zeven werken van barmhartigheid door Carravaggio

Dopen, ook dit is een vorm van naastenliefde. De liefde van Christus aan een ander mens toedienen door hem of haar te dopen in de naam van God.

Getuigen zijn bij een Huwelijk. De liefde te vieren met 2 mensen die zich door God laten verbinden.

Ook uitvaarten is een diaconale taak die weer niet alleen voor een diaken is. 1 van de werken van barmhartigheid. Om op die manier iemand aan God aan te bevelen en een troost te zijn voor de mens die verdriet heeft.

Maar diaconie betekent ook dat er scherp gekeken moet worden hoe de overheid omgaat met de belangen van de mensen in problemen en daar, op een goede manier, ook kanttekeningen bij zet. Met andere woorden: opkomen voor de mens die geen stem heeft. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in samenwerking met de voedselbanken, waar vaak doorverwezen kan worden naar de overheid die ook een taak heeft om voor de mensen op te komen.

U ziet, diaconie is erg breed en overlapt veel werkzaamheden die je in een parochie tegenkomt. Niet uitsluitend werk voor een diaken maar vaak samenwerkend. De diaken is naast die werkzaamheden ook aangewezen om dit allemaal te coördineren omdat hij niet alles zelf kan doen. En jawel, ook samenwerken is een vorm van naastenliefde.

Laten wij samen met elkaar de diaconie in onze parochie weer stevig op de kaart zetten! Voelt u zich geroepen om hieraan mee te werken? Neem dan contact op met een lid van uw pastoraal team en er wordt spoedig contact met u opgenomen.

Diaken Steef Lokken

Doordeweekse vieringen

Oud Beijerland

  • Vrijdag 9:00 uur.
    Aansluitend Rozenkransgebed

Oude Tonge (Ebbe en Vloed)

  • Donderdag 10:30 uur

Puttershoek (Huis te Hoecke)

  • Elke 1e woensdag om 19:00 uur. Daarna koffie drinken.