Eerste Communie

De christelijke initiatie bestaat uit drie sacramenten: het doopsel, het vormsel en de deelname aan de eucharistie. Bij kinderen worden die drie sacramenten niet in één keer toegediend, maar op verschillende momenten.

 

Het tweede sacrament ontvangen kinderen als zij in groep 4 van de basisschool zitten. Zij mogen dan in een feestelijke Eucharistieviering voor het eerst de Communie (het Lichaam van Christus, het geconsacreerde Brood) ontvangen. De eerste Communie is een begin en een uitnodiging om de relatie met God voort te zetten en te verdiepen door regelmatig aan de Eucharistievieringen deel te nemen.

 

 

Eucharistie komt uit het Grieks en betekent ‘dankzegging’. Jezus vierde met zijn leerlingen de Eucharistie op de avond voor zijn lijden en sterven (het Laatste Avondmaal). Hij brak het brood en deelde het met zijn leerlingen. Daarna deelde Hij ook de wijn met hen en vroeg hen om dit te blijven doen om aan Hem te denken.

Tijdens een Eucharistieviering doen we wat Jezus ons gevraagd heeft. We danken voor al het goede dat we krijgen en we bidden om kracht voor onszelf en voor mensen die dat nodig hebben. De eerste keer dat we deelnemen aan de Eucharistie is heel speciaal. We noemen dat de eerste heilige Communie. Daarna kunnen we tijdens iedere Eucharistieviering de heilige Communie ontvangen.

 

Voorbereiding
Ouders en kinderen worden voorbereid op de betekenis van de eerste Communie. Voor ouders is er eerst een informatieve ouderavond, waarin wordt verteld over de voorbereiding van de kinderen en wat de verwachtingen zijn naar de ouders toe om hun kinderen daarin te begeleiden.

De kinderen worden in een aantal bijeenkomsten voorbereid en in de periodes tussen de kinderbijeenkomsten maken de ouder(s) samen met hun kind een korte huiswerkopdracht die bij de volgende kinderbijeenkomst wordt besproken.

De begeleiding op weg naar die feestelijke eerste Communie van uw kinderen kunnen wij niet alleen. Wij hebben uw hulp en inzet nodig; er wordt van alle ouders verwacht dat zij meehelpen bij de verschillende activiteiten tijdens het project.

 

In het filmpje hieronder legt pastoor Dick van Klaveren uit Gouda wat de eucharistie is.

 

Aanmelden
Om uw kind aan te melden voor de eerste Communie is het noodzakelijk dat uw kind gedoopt is en u in onze kerkadministratie bent opgenomen. Als uw kind nog niet gedoopt is neemt u dan contact op met het secretariaat van het betreffende eiland. Als bijdrage in de onkosten (boekje project, foto’s, bloemen, etc.) vragen wij u een bijdrage van € 50,-.

Hieronder vindt u het formulier waarmee u zich kunt aanmelden. Als uw kind niet gedoopt is in één van de kerken van de Heilige Familie, moet u een recent doopbewijs opvragen bij de parochie waar uw kind gedoopt is en dat opsturen naar het secretariaat van Goeree-Overflakkee of de Hoeksche Waard.

Aanmeldformulier Eerste Communie

Met dit formulier kun je je kind opgeven voor de voorbereiding op de Eerste Communie. Velden met een * zijn verplicht

  • DD slash MM slash JJJJ
  • DD slash MM slash JJJJ