Over de Parochie

Parochie De Heilige Familie is het resultaat van een fusie in 2010 van vier parochies, te weten:

  • Christus-Dienaar (Oud-Beijerland en Puttershoek)
  • Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming (Achthuizen)
  • Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (Oude Tonge)
  • Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (Middelharnis, Ouddorp, Melissant)

De Heilige Familie is het qua territorium de grootste parochie van het bisdom (26% van het bisdom), maar met 7615 parochianen is het tevens de kleinste pastorale eenheid.

De parochie omvat een flink deel van de Zuid-Hollandse eilanden, te weten de Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee. Deze twee eilanden worden van elkaar gescheiden door het Haringvliet, met als verbindende factor de Haringvlietbrug.

Onze missie luidt “Geloven in gemeenschap en verbondenheid.”  Deze missie is verder uitgewerkt in het beleidsplan 2019-2022 dat u desgewenst kunt opvragen. Wij hopen door te werken aan dit beleidsplan de verbondenheid tussen parochianen, vrijwilligers en team zal groeien én dit de gemeenschapsvorming zal bevorderen tussen de verschillende kerkwijken, door nog meer dan nu al het geval is gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen en te organiseren.

Organisatie
De pastoor staat aan het hoofd van de parochie. Met een aantal bestuursleden vormt hij het parochiebestuur en met de andere pastores vormt hij het pastorale team. Als er geen pastoor beschikbaar is, wordt een administrator aangesteld. Een administrator is een ‘pastoor op afstand.’

De dagelijkse zorg voor de verschillende kerkwijken is in handen van locatieraden. Zij werken onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur. Het pastorale team wordt bijgestaan door de pastoraatsgroep. De parochiesecretariaten zijn de aanspreekpunten voor informatie over de parochie. De caritas vormt een zelfstandige organisatie binnen de parochie. Tenslotte worden de meeste activiteiten van de parochie georganiseerd vanuit werkgroepen die bestaan uit vrijwilligers.

icoon_fotogalerij

Doordeweekse vieringen

Oud Beijerland

  • Vrijdag 9:00 uur.
    Aansluitend Rozenkransgebed

Oude Tonge (Ebbe en Vloed)

  • Donderdag 10:30 uur

Puttershoek (Huis te Hoecke)

  • Elke 1e woensdag om 19:00 uur. Daarna koffie drinken.