Heeft u iets om in de agenda te vermelden vul dan een aanmeldformulier Activiteit in.