Vastenactie 2024

Voedselinzamelingsactie : ‘Waar wij vasten, voeden wij de ander

http://heiligefamilieoudbeijerland.nl/wp-content/uploads/sites/4/2015/12/voedselbank.jpgTraditiegetrouw start er op Aswoensdag, 14 februari 2024 , wederom een  voedselinzamelingsactie. De afgelopen jaren heeft deze actie ook plaatsgevonden. Ze heeft toen veel inspiratie en daadwerkelijke naastenliefde losgemaakt. Wij hebben als Parochiële Caritas Instelling voor de kerkwijk in de Hoeksche Waard ook telkens deelgenomen.

Dát gaan we als Hoeksche Waardse kerkwijk dit jaar wéér doen. Dus in dit kader zullen we gedurende de vastentijd óók weer voedsel inzamelen voor de voedselbank Hoeksche Waard. Dat doen we door de bekende mand weer achter in de kerk te plaatsen. Wij hopen dat u hierin weer vele levensmiddelen en andere bruikbare , houdbare artikelen wilt schenken. Hierbij valt te denken aan : koffie , rijst , macaroni , blikjes groenten , blikjes soep , blikjes vis , etc..

Met uw hulp geven wij op deze manier invulling aan het motto: ‘Waar wij vasten, voeden wij de ander’.

Iedere week worden de ingezamelde goederen aan de Voedselbank Hoeksche Waard overgedragen.

Oók nú kunt u weer geldelijke ondersteuning bieden door uw giften over te maken op onze PCI-betaalrekening:NL71 INGB 0000 379 855 t.n.v. Parochie Caritas Instelling te Oud-Beijerland o.v.v. Vasten voor Voedsel.

Wij zorgen er dan voor dat deze bijdragen, (in overleg) omgezet in aangekochte goederen, zo spoedig mogelijk, aan de Voedselbank Hoeksche Waard ter beschikking worden gesteld.

Vastenactie 2024

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.Raised €920 towards the €2.000 target.€920Raised €920 towards the €2.000 target.

 

Laatste update:
1 april 2024