Vastenactie

Update 3 maart 2023
Intussen zijn er veel artikelen, via plaatsing in de manden, naar de Voedselbank HW gebracht.
Op de rekening van de PCI is inmiddels, in totaal, € 530,-  gestort. We kochten hiervan in overleg blikken tomatensoep, diverse soorten ontbijtkoek en 138 pakken vla, die geldig zijn t/m 13 maart. De medewerkers stonden te juichen bij het zien van de grote hoeveelheid vla!! Deze verse producten krijgen ze zelden!
DANK daarvoor.

 

Update 23 februari 2023
De eerste gift is binnen!! € 100,- een prachtig bedrag!!
We mochten hiervoor 70 blikjes tonijn kopen en bij de Voedselbank HW afleveren. Superblij zijn zij, wij en de mensen die geen vlees mogen of kunnen eten.

 

Voedselinzamelingsactie : ‘Waar wij vasten, voeden wij de ander

Traditiegetrouw start er op Aswoensdag, 22 februari 2023 , wederom een  voedselinzamelingsactie. De afgelopen jaren heeft deze actie ook plaatsgevonden en ze heeft toen veel inspiratie en daadwerkelijke naastenliefde losgemaakt. Wij hebben als Parochiële Caritas Instelling voor de kerkwijken in de Hoeksche Waard ook telkens deelgenomen.http://heiligefamilieoudbeijerland.nl/wp-content/uploads/sites/4/2015/12/voedselbank.jpg

Dát gaan we als Hoeksche Waardse kerkwijken dit jaar wéér doen. Dus in dit kader zullen we gedurende de vastentijd óók weer voedsel inzamelen voor de voedselbank Hoeksche Waard. Dat doen we door de bekende manden weer in de kerken te plaatsen. Wij hopen dat u hierin weer vele levensmiddelen en andere bruikbare , houdbare artikelen wilt schenken. Hierbij valt te denken aan : koffie , rijst , macaroni , blikjes groenten , blikjes soep , blikjes vis , etc..

Met uw hulp geven wij op deze manier invulling aan het motto: ‘Waar wij vasten, voeden wij de ander’.
Wekelijks worden de ingezamelde goederen aan de Voedselbank Hoeksche Waard overgedragen.
Oók nú kunt u weer geldelijke ondersteuning bieden door uw giften over te maken op onze PCI-betaalrekening :
NL71 INGB 0000 379 855 t.n.v. Parochie Caritas Instelling te Oud-Beijerland o.v.v. Vasten voor Voedsel, of uw geldelijke bijdrage in een enveloppe in de mand te leggen.

Wij zorgen er dan voor dat deze bijdragen , in overleg met de voedselbank , omgezet worden in aangekochte goederen. Ook deze artikelen worden wekelijks aan de Voedselbank Hoeksche Waard ter beschikking worden gesteld.