Vastenactie

Waar Wij Vasten Worden Anderen Gevoed”.     16 februari 2021

De Vastenperiode breekt weer aan. Op 17 februari is het Aswoensdag, tijd voor Inkeer en Bezinning.
Ook dit jaar geven we, als PCI Hoeksche Waard, weer gehoor aan de oproep van ons Bisdom. Ook in deze barre tijden denken wij, samen met U, aan de mensen die het minder goed hebben dan wijzelf.
De traditionele “Manden voor de Voedselbank” kunnen we nu niet neerzetten in de lege kerken in Oud-Beijerland en Puttershoek, dus vragen wij u dit jaar, als ’t U blieft, uw gelden over te maken naar het Banknummer van de PCI: Parochie Caritas Instelling NL71 INGB 0000379855 o.v.v. “Voedselbank Vasten”.
U kunt ook in een enveloppe uw gelden inleveren bij het secretariaat in Oud-Beijerland, met daarop vermeld: Vasten voor Voedselbank
In overleg met de (steeds dankbare) Voedselbank HW kunnen we hiervoor bij lokale supermarkten  houdbare etenswaren en artikelen aankopen en onze medemensen blij maken!!!

DANKUWEL.

 

Update 12 april 2021

Nu de laatste artikelen bij de Voedselbank Hoeksche Waard zijn afgeleverd, willen we u allereerst vertellen hoe dankbaar de, inmiddels 130, gezinnen zijn, die van de VoedselbankHW gebruik moeten maken en hoe blij de medewerkers van de Voedselbank zijn, als ze weer een lading artikelen in onze auto zagen liggen. De Inzameling bracht in totaal € 660,-  op, via de bankrekening en via enveloppen en contante gelden, die wij in de, inmiddels in kerk, geplaatste mand mochten aantreffen. HEEL VEEL DANK.

We kochten hiervoor bij de lokale supermarkt, in overleg met de Voedselbank HW, de artikelen die ze niet of zelden, aangeleverd krijgen: diverse soorten jam; koffiepads; halve liters olijfolie voor koude en warme spijzen; tarwebloem; zelfrijzend bakmeel; luiers nr. 5; hagelslag; grote hoeveelheden beschuit; vis in blik en tot onze grote verrassing bracht u ook nog vele artikelen naar de kerk.

We brachten de vele volle tassen en ook de artikelen, die in de mand werden gezet naar de VoedselbankHW. SUPER wat u allemaal deed in het kader: “Waar wij vasten worden anderen gevoed”.

Namens het Bestuur PCI Hoeksche Waard: DANK aan allen die hier aan meehielpen.