PCI

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING-COLLECTE 2021

Op 26 september zal in de kerken in de Hoeksche Waard weer de traditionele PCI-collecte worden gehouden. Dit keer niet op St-Maarten (11 november), maar op St-Vincentius (27 september), een Heilige, die, evenals St-Maarten, bekend is geworden om zijn grote zorg voor de armen.

De opbrengsten ervan worden gebruikt om de hulpbehoevende mens- in de breedste zin van het woord- in de Hoeksche Waard te kunnen ondersteunen.
Ook bekostigen wij jaarlijks onze kerstattentie voor ouderen, alleenstaanden en langdurige zieken uit deze giften.

De PCI is voor haar inkomsten bijna volledig afhankelijk van deze, dat wil zeggen UW , financiële steun.
Ook het afgelopen jaar mochten we mensen de helpende hand (Coronaproof) toesteken. Met een goed resultaat. Wij kloppen slechts éénmaal per jaar bij u aan.
Geeft u daarom alstublieft gul en in ieder geval wat u denkt voor uw medemens in nood te kunnen missen.

De deurcollecte staat op 26 september 2021 voor u open. U mag uw gift ook overmaken op onze ING-bankrekening NL 71 INGB 0000379855 ten name van Parochie Caritas Instelling te Oud- Beijerland onder vermelding van Gift PCI.

 

Wat is de P.C.I.?
De PCI maakt deel uit van de diaconie van onze katholieke parochiegemeenschap .
Wij kunnen hulp bieden aan mensen die in een moeilijke situatie verkeren en die geen mogelijkheden zien om hun problemen zelf op te lossen.
Vaak is het zo dat zij er zelf niet voor uit durven komen, waardoor de problemen verergeren en een oplossing steeds moeilijker te vinden is.

Om wat voor problemen kan het gaan?
U bent om wat voor reden dan ook in de schulden geraakt en u ziet geen kans meer deze af te lossen. U hebt een dusdanig laag inkomen dat het sociale leven van u en uw gezinsleden in het gedrang komt. U kunt niet of nauwelijks meer deelnemen aan een verenigingsleven en uw kinderen kunnen geen lid zijn van clubs. Uw wasmachine is stuk gegaan en u hebt niet kunnen sparen voor een nieuwe of u kunt de reparatie niet betalen.

Als u echt problemen heeft: schroom niet en laat het ons weten, door het rechtstreeks benaderen van een van de pastores of door rechtstreeks de volgende contactpersonen te benaderen door middel van een emailbericht:
Hilde van Meurs, diaconie kerkwijk Oud-Beijerland en Puttershoek (pciOBPH@deheiligefamilie.nl)
Corinda Jacobs-de Winter (voorzitter PCI De Heilige Familie)
Tel: 06-49366949
Email: pci@deheiligefamilie.nl

Doordeweekse vieringen

Oud Beijerland

  • Vrijdag 9:00 uur.
    Aansluitend Rozenkransgebed

Middelharnis (alleen in oktober)

  • Elke vrijdag om 10:00 uur Rozenkransgebed