Geurts

Cadeau voor pastor J. Geurts

Cadeau voor pastor Geurts

Jubileum cadeau pastor Geurts
Zoals u weet viert pastor Geurts dit jaar zijn 25 jarig priesterjubileum. Als parochiegemeenschap willen wij hem daarbij natuurlijk een mooi cadeau aanbieden. Hij zou graag een beeld van de patroon van onze parochie krijgen, de Heilige Familie. Graag willen wij onze parochianen uitnodigen om aan het jubileum cadeau bij te dragen. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening nummer 
NL95 RABO 0351 1694 82 t.n.v. De Heilige Familie. Graag met de vermelding "Cadeau pastor Geurts". Als u het liever contant doet, dan kunt u uw bijdrage in een gesloten envelop in de collecteschaal doen. Zet op de envelop dan wel "Cadeau pastor Geurts". Het cadeau zal na de vieringen op 4 en op 11 juni overhandigd worden.

icoon_puttershoek

Hoorzitting St. Petruskerk te Puttershoek

Hoorzitting over de toekomst van de Sint Petruskerk

Op 12 februari is een brief voorgelezen over de toekomst van de kerken in onze parochie. De volledige tekst van deze brief vindt u op onze website en ligt in de kerken van onze parochie. In deze brief wordt een beeld geschetst van de nabije toekomst voor de kerken op de eilanden Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee (in het kort: geloofsgemeenschappen worden kleiner, net als het aantal vrijwilligers, onvoldoende financiële draagkracht) .

Over de kerken op Goeree-Overflakkee is nog geen duidelijkheid. De situatie daar vraagt om nader beraad. Wel is de kapel in Ouddorp in 2021 al gesloten en staat de kapel in Melissant leeg. Voor de kerken op Hoeksche Waard willen parochiebestuur en pastoraal team  de bisschop verzoeken om de Sint Petruskerk in Puttershoek voor het einde van dit jaar aan de eredienst te onttrekken. Alvorens de bisschop een definitief besluit daarover kan nemen  dient er formeel eerst een hoorzitting plaats te vinden. Deze hoorzitting zal plaatsvinden in de Sint Petruskerk op maandag 12 juni 2023 om 20 uur. Bij deze hoorzitting zijn namens de bisschop twee afgevaardigden aanwezig: regiovicaris Egging en econoom Bakker. Ook zullen de leden van het parochiebestuur en het pastoraal team aanwezig zijn.

Als de bisschop heeft besloten tot onttrekking van de Sint Petruskerk aan de eredienst, zullen het parochiebestuur en het pastoraal team actief gaan werken aan een positieve bundeling van de geloofsgemeenschappen in de Hoeksche Waard. Daarvoor zal een pastoraal plan worden gemaakt, in overleg met de geloofsgemeenschappen van Puttershoek en Oud-Beijerland.

het pastoraal team

wLiduinaraam

Liduinaprocessie

Op zondag 14 mei wordt in Schiedam de zevende processie van Sint Liduina gehouden. Sinds 2015 is het een traditie geworden om het Liduinafeest met de Liduinaprocessie jaarlijks te houden op de zesde zondag van Pasen (zondag voor Hemelvaartsdag), slechts twee keer onderbroken tijdens de coronacrisis. Op zondagmiddag 14 mei aanstaande zal opnieuw de Liduinaprocessie door de straten van Schiedam trekken. De rector van de Liduinabasiliek, vicaris H.M.W. Egging, nodigt u uit om deel te nemen aan deze processie.

De heilige Liduina (1380-1433) was reeds jong, na een val op het ijs, aan bed gekluisterd. Na een periode van verzet kon zij haar chronische ziekte verbinden met de overweging van het lijden van Christus. Vanaf haar ziekbed heeft de heilige Liduina concrete daden van liefde verricht: door haar gebed; door haar vele bezoekers goede raad te geven; en door haar giften aan de armen. Daarmee is zij ook een voorbeeld voor ons, in deze tijd, waarin wij meer moeite hebben met het lijden dat ons in het leven kan overkomen.

Om 10.00 uur begint het Liduinafeest met een feestelijke eucharistieviering in de basiliek. Aansluitend is er koffie/thee (en gelegenheid een zelf meegebrachte lunch te gebruiken) in parochiezaal De Wilgenburg en zijn er rondleidingen in de basiliek. 's-Middags zat de processie met de relieken van de heilige Liduina door de straten van Schiedam trekken.
De processie begint om 14.00 uur met een kort gebedsmoment in de Liduinabasiliek. Daarna trekt de processie langs plaatsen uit het leven van de heilige Liduina en plaatsen uit de devotie tot deze heilige (onder andere de Grote of Sint Janskerk, het Weeshuis en Huis te Poort). In de Grote Kerk zal een oecumenische gebedsdienst plaatsvinden. De processie wordt in de basiliek afgesloten met een korte vesperdienst met de broederschap van Sint Liduina (om circa 16.00 uur). Daarna staat in parochiezaal De Wilgenburg voor elke deelnemer soep en een broodje klaar.

Parochies DHF-NPG

Bedevaart naar Kevelaar

1-daagse bedevaart naar Kevelaer

 Op zaterdag 13 mei 2023 zullen we met twee parochies een dag op bedevaart gaan naar Kevelaer in Duitsland,
Een deel van het pastoraal team zal met u meegaan en zal u in Kevelaer begeleiden. Zij zullen zich ook verdelen onder de bussen.

Voor deze reis is er een capaciteit voor 120 mensen. Dit aantal is bereikt dus u kunt niet meer inschrijven.

Het Duitse plaatsje Kevelaer (vlak over de grens bij Venlo) is al eeuwenlang een bekend Mariabedevaartsoord. Al sinds 1642 wordt er in deze plaats een wonderbaarlijk genadebeeld (een ets) van de Maagd Maria vereerd. Dit genadebeeld staat bekend als de ‘Consolatrix Afflictorum’: de ‘Troosteres der bedroefden’.
Handelsreiziger Hendrick Busman was in 1641 op weg van Weeze naar Geldern en bad bij een kruis op een kruising vlak bij het gehucht Kevelaer, toen hij tot driemaal toe een oproep van Maria hoorde: “Op deze plek moet je voor mij een kapelletje bouwen!” Busman was arm, maar de kapel kwam er in 1642. Pelgrims volgden al snel en ook de eerste genezingen lieten niet lang op zich wachten. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk. Om het oorspronkelijke stenen gebedszuiltje heen werd in 1654 de Genadekapel gebouwd, enkele jaren eerder was er al een bedevaartkerk gebouwd. In de negentiende eeuw werd de grote Mariakerk gebouwd, die in 1923 tot basiliek werd verheven.
Kevelaer behoorde enige tijd tot het bisdom Roermond, ging in 1801 tot het bisdom Aken behoren en werd vanaf ongeveer 1823 ingedeeld bij het bisdom Münster. Voor Nederlandse katholieken ‘boven de rivieren’ was Kevelaer lange tijd zeer belangrijk, omdat in het protestantse noorden openbare katholieke geloofsuitingen verboden waren. In het koninkrijk Pruisen, waar Kevelaer onder viel, bestond echter wel godsdienstvrijheid.

Created with GIMP

Bezinningsavond

Bezinningsavonden in twee parochies

Een tijd geleden schreef ik als voorwoord in het parochieblad dat alles wat wij doen zinloos is als wij niet bidden, bezinnen of met onze spiritualiteit bezig zijn. In dit kader zijn wij als pastoraal team gaan nadenken over wat voor aanbod wij kunnen aanbieden naast de zondagse vieringen. Hieruit is het idee ontstaan om in de twee parochies waar ik werkzaam ben ‘bezinningsavonden’ te organiseren.

In de parochie van de ‘Heilige Familie’ zal dit elke 2e dinsdagavond van de maand zijn om 20.00 uur in de pastorie van de kerk in Middelharnis (OLV Hemelvaart, Langeweg 52, 3241KA), en in de parochie ‘Nicolaas Pieck en Gezellen’ elke 3e dinsdagavond van de maand om 20 uur in de pastorie van de kerk in Hoogvliet (Maria en Johannes onder het kruis, Parelvissersstraat 131, 3194JL).

U bent van harte uitgenodigd om hierbij, zonder aanmelding, aanwezig te zijn. U mag ook bij elkaar op visite komen in de andere parochie als een datum in uw eigen parochie u niet uitkomt.

Certificaat

Elisabeth Certificaten voor PCI Hoekse Waard

Elisabeth Certificaten.

In het voorjaar van 2022 kregen alle PCI’en, binnen het Bisdom Rotterdam, het verzoek om de activiteiten te melden, die men in het kader van ‘Dienen in de samenleving’ dit jaar hadden verricht. Ook de PCI HW gaf enkele activiteiten op.

Zaterdag 27 november was er een bijeenkomst van alle PCI‘en, in de St. Caeciliakerk in Rotterdam. Diaken Van Adrichem heette ons allen welkom. Drie groepen ( PCI’en)  mochten de achtergronden van hun activiteit nader toelichten. Het was zeer leerzaam, te horen wat men allemaal kan doen voor de ander. Bisschop Van den Hende reikte daarna de St. Elisabeth Certificaten uit, waarbij de bisschop in het kort vertelde welke activiteiten er door de PCI’en op de verschillende locaties waren verricht. Onze PCI HW mocht een Certificaat ontvangen. Zelfs 2 Certificaten werden ons aangereikt! De eerste voor de activiteit: “Waar wij vasten voeden wij de ander”, de 2e was voor het “Inloophuis/huiskamer” voor samenzijn, koffie of thee, dat we in februari 2022 in Oud-Beijerland van start was gegaan, steeds op de 1e woensdag van de maand, tegelijk met de kerkopenstelling voor opsteken van een kaarsje en/of gebed.

Na afloop van de uitreikingen was er een korte Gebedsviering, waarbij de Bisschop celebreerde. Tijdens de lunch, door vrijwilligers van de St. Caeciliakerk verzorgd!, konden we met elkaar nog onze werken delen en er van leren. Alle leden van de PCI kregen een 2-jaars-kalender mee, waarbij, op de achterkant van de maanden, informatie staat over de ingediende activiteiten.
Het was een waardevolle en leerzame ontmoetingsdag.

                     

calculator-385506_1280

Aanstelling administratrice voor de (centrale) administratie

Aanstelling administratrice voor de (centrale) administratie

Met ingang van 1 november jl is, in het kader van professionalisering en centralisering van de administratieve processen, een en ander gewijzigd als het gaat om het leggen van contacten met de parochie over administratieve en financiële zaken.

Vanaf deze datum is er een administratieve functionaris aangesteld in de persoon van mw C.C.C.M. (Christel) Buijs-Dierks, waar alle financiële zaken voorgelegd kunnen worden via het emailadres: centraleadministratie@deheiligefamilie.nl.

Alle hier binnenkomende zaken zullen gecoördineerd worden neergelegd bij diegenen die binnen de parochie belast zijn met de aangeboden zaken. Dat kan iemand zijn van de lokatieraden, de administratie, de penningmeester, secretariaat, e.d. Het is meerdere malen voorgekomen dat zaken bleven hangen of nog erger niet in behandeling werden genomen. We hopen dit nu met de aanstelling van mw Christel Buijs-Dierks te hebben ondervangen. Versplintering van contacten kan ook nu worden voorkomen doordat Christel bekend is met veel contactpersonen binnen de parochie. In voorkomende gevallen zal zij ook zelf zaken afwerken. Op termijn zal zij daarmee ook Hans Smit als administrateur aflossen (per 1 augustus 2023).

We hopen eenieder hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Doordeweekse vieringen

Oud Beijerland

  • Vrijdag 9:00 uur.
    Aansluitend Rozenkransgebed

Oude Tonge (Ebbe en Vloed)

  • Donderdag 10:30 uur