St. Petrus

In 1912 werd Puttershoek als locatie gekozen voor de bouw van een coöperatieve suikerfabriek.
Veel arbeiders kwamen uit het katholieke Noord Brabant. Daarom vond de eerste fabrieksdirecteur het al gauw noodzakelijk, dat deze mensen een eigen kerkgelegenheid hadden. Een deel van de werkplaatsen werd daarom in 1913 ingericht als kapel. De eerste bedienaar kwam van de Dordtse Sint Bonifacius parochie. Tot het jaar 2000 is de Hoeksche Waard Oost dan ook altijd een kerkwijk gebleven van een Dordtse parochie.

De kapel op het terrein van de suikerfabriek is vele malen flink onderhanden genomen. Er werden bouwkundige aanpassingen uitgevoerd en er kwam een heus altaar.

Tussen 1940 en 1945 was de suikerfabriek meerdere malen doelwit van bombardementen. Door de ontstane schade was de kapel tijdelijk niet meer te gebruiken en werd er daarom maar gekerkt in een zaaltje van een café.

De zwaar beschadigde kapel werd na de oorlog wel weer opgelapt, maar goed beschouwd was deze eigenlijk helemaal op. De in 1957 nieuw gekomen Karmelieten in Dordrecht vonden dan ook dat Puttershoek zo langzamerhand ‘recht’ had op een nieuwe kerkgelegenheid.

Het Sint Pieterscomité werd opgericht. Enthousiaste jonge mannen, een bouwpastoor en vele (financiële) acties hebben het uiteindelijk mogelijk gemaakt een echte kerk te kunnen bouwen.
Op 2 april 1966 kon deze nieuwe St. Petruskerk dan ook worden ingezegend.

Tot 2000 is de kerkwijk Hoeksche Waard Oost onderdeel gebleven van Dordrecht met als laatste De Titus Brandsma Parochie.

Voortvloeiend uit de ontwikkeling in kerk en samenleving in Nederland, een afnemende kerkelijke betrokkenheid, en een afnemend aantal bedienaren werd toen namelijk besloten tot een samengaan met de Hoeksche Waard West.
De naam van deze nieuw gevormde parochie werd Christus Dienaar.

Echter al na 10 jaar, met dezelfde argumenten als hierboven, kwam er een verdere samenvoeging tot stand nu met het eiland Goeree Overflakkee. En vanaf 2010 is de Sint Petruskerk te Puttershoek dan ook parochiekern van de Heilige Familie parochie.

icoon_lees-meer-kopie

Extra informatie

Locatie

St. Petrus

Nassaulaan 44
3297 BG  Puttershoek

kaartje

Vieringen (onder voorbehoud)
Weekendviering: zondag 09.30 uur

Interieur

Diaconie

Wat is de P.C.I.?
De PCI maakt deel uit van de diaconie van onze katholieke parochiegemeenschap .
Wij kunnen hulp bieden aan mensen die in een moeilijke situatie verkeren en die geen mogelijkheden zien om hun problemen zelf op te lossen.
Vaak is het zo dat zij er zelf niet voor uit durven komen, waardoor de problemen verergeren en een oplossing steeds moeilijker te vinden is.

Om wat voor problemen kan het gaan?
U bent om wat voor reden dan ook in de schulden geraakt en u ziet geen kans meer deze af te lossen. U hebt een dusdanig laag inkomen dat het sociale leven van u en uw gezinsleden in het gedrang komt. U kunt niet of nauwelijks meer deelnemen aan een verenigingsleven en uw kinderen kunnen geen lid zijn van clubs. Uw wasmachine is stuk gegaan en u hebt niet kunnen sparen voor een nieuwe of u kunt de reparatie niet betalen.

Als u echt problemen heeft: schroom niet en laat het ons weten, door het rechtstreeks benaderen van een van de pastores of door rechtstreeks de volgende contactpersonen te benaderen door middel van een emailbericht:
Hilde van Meurs, diaconie kerkwijk Oud-Beijerland en Puttershoek (pciOBPH@deheiligefamilie.nl)
Corinda Jacobs-de Winter (voorzitter PCI De Heilige Familie)
Tel: 06-49366949
Email: pci@deheiligefamilie.nl

Nieuws

Hier kunt u de lokale nieuwtjes lezen.

Heeft u nieuws stuur het dan naar webmaster@deheiligefamilie.nl.

Vrijwilligersgroep

In Puttershoek is geen locatieraad geïnstalleerd.

Contact

Contactpersoon:
Dhr. W. Jakma
LocatieraadPH@deheiligefamilie.nl

Bankrelatie:
RK Parochie De Heilige Familie HW
NL95 RABO 0351 1694 82