St. Petrus

In 1912 werd Puttershoek als locatie gekozen voor de bouw van een coöperatieve suikerfabriek.
Veel arbeiders kwamen uit het katholieke Noord Brabant. Daarom vond de eerste fabrieksdirecteur het al gauw noodzakelijk, dat deze mensen een eigen kerkgelegenheid hadden. Een deel van de werkplaatsen werd daarom in 1913 ingericht als kapel. De eerste bedienaar kwam van de Dordtse Sint Bonifacius parochie. Tot het jaar 2000 is de Hoeksche Waard Oost dan ook altijd een kerkwijk gebleven van een Dordtse parochie.

De kapel op het terrein van de suikerfabriek is vele malen flink onderhanden genomen. Er werden bouwkundige aanpassingen uitgevoerd en er kwam een heus altaar.

Tussen 1940 en 1945 was de suikerfabriek meerdere malen doelwit van bombardementen. Door de ontstane schade was de kapel tijdelijk niet meer te gebruiken en werd er daarom maar gekerkt in een zaaltje van een café.

De zwaar beschadigde kapel werd na de oorlog wel weer opgelapt, maar goed beschouwd was deze eigenlijk helemaal op. De in 1957 nieuw gekomen Karmelieten in Dordrecht vonden dan ook dat Puttershoek zo langzamerhand ‘recht’ had op een nieuwe kerkgelegenheid.

Het Sint Pieterscomité werd opgericht. Enthousiaste jonge mannen, een bouwpastoor en vele (financiële) acties hebben het uiteindelijk mogelijk gemaakt een echte kerk te kunnen bouwen.
Op 2 april 1966 kon deze nieuwe St. Petruskerk dan ook worden ingezegend.

Tot 2000 is de kerkwijk Hoeksche Waard Oost onderdeel gebleven van Dordrecht met als laatste De Titus Brandsma Parochie.

Voortvloeiend uit de ontwikkeling in kerk en samenleving in Nederland, een afnemende kerkelijke betrokkenheid, en een afnemend aantal bedienaren werd toen namelijk besloten tot een samengaan met de Hoeksche Waard West.
De naam van deze nieuw gevormde parochie werd Christus Dienaar.

Echter al na 10 jaar, met dezelfde argumenten als hierboven, kwam er een verdere samenvoeging tot stand nu met het eiland Goeree Overflakkee. En vanaf 2010 is de Sint Petruskerk te Puttershoek dan ook parochiekern van de Heilige Familie parochie.

icoon_lees-meer-kopie

Extra informatie

Locatie

St. Petrus

Nassaulaan 44
3297 BG  Puttershoek

kaartje

Vieringen (onder voorbehoud)
Weekendviering: zondag 09.30 uur

Diaconie

De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk (het ‘maatschappelijk werk’ van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is die bij uitstek – maar niet uitsluitend – verantwoordelijk is voor het diaconale werk.

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt de zorg aan hulpbehoevenden meestal niet langer waargenomen door de gewijde diakens. Het liefdadigheidswerk in de plaatselijke parochies, dat lang vooral in handen was van vrouwelijke en mannelijke kloosterorden, is aan het eind van de 20e eeuw voor een belangrijk deel overgenomen door leken. De gewijde diakens zijn in opdracht van de bisschoppen steeds vaker verantwoordelijk voor de viering van de eucharistie, de overige sacramenten en de prediking.(1)

Onderdelen van de diaconie zijn o.a.:

 

(1) Wikipedia

 

Interieur

Nieuws

Op 12-6-2023 heeft een hoorzitting plaatsgevonden waarvan u hier het verslag vind.

Op 23-8-2023 is er een bijeenkomst geweest, hoe verder met de geloofsgemeenschap Puttershoek. Hiervan zijn notulen gemaakt, die u hier kunt vinden.

Brief van 17-11-2023 met het voorgenomen besluit van de bisschop om de St. Petruskerk in Puttershoek te onttrekken aan de eredienst.

18-12-2023: Decreet sluiting St. Petruskerk

Vrijwilligersgroep

In Puttershoek is geen locatieraad geïnstalleerd.

Wijkcontact

Binnen de parochie De Heilige Familie in de Hoeksche Waard zijn er twee geloofsgemeenschappen: één rondom de St. Petrus kerk en één rondom de St. Antonius van Padua kerk die gezamenlijk de functie van wijkcontactpersoon kennen.

Wijkcontactpersonen vormen een schakel tussen parochianen van hun wijk en het pastoraal team en het bestuur van de parochie.

Lees meer

Contact

Contactpersoon:
Dhr. W. Jakma
LocatieraadPH@deheiligefamilie.nl

Bankrelatie:
RK Parochie De Heilige Familie HW
NL95 RABO 0351 1694 82