PCI

PCI-colofon

De PCI werkgroep Hoeksche Waard wil zich graag inzetten voor mensen, die in de problemen zijn geraakt of er in dreigen te komen.

We kunnen bemiddelen in budgetbeheer en het invullen van belastingformulieren.

We kunnen ook bemiddelen als u een advocaat nodig hebt of van de Voedselbank Hoeksche Waard gebruik zou moeten/willen maken.

Jaarlijks besteden we, rond het Kerstfeest, met een kaartje en presentje aandacht aan (alleenstaande) ouderen en (langdurig) zieken.

In Puttershoek werken we, samen met twee andere kerken, mee in het Inloophuis op de woensdagmorgen in het Parochiecentrum van de St. Petruskerk, van 9.00 uur t/m 11.30 uur. Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee en iets lekkers tijdens een gezellig samenzijn met de gastvro

uwen. Het bord “Inloophuis” hangt dan aan de buitenmuur, ook in de vakantieperiodes.

Het PCI-bestuur bestaat uit vijf mensen. Wilt u van onze diensten gebruik maken, of wilt u ons helpen, dan kunt u zich melden bij het secretariaat op dinsdag- of vrijdagmorgen 0186- 61 58 80 of per email: pcihw@deheiligefamilie.nl , t.a.v. de PCI Hoeksche Waard.

Wij zijn financieel geheel afhankelijk van giften. Éénmaal per jaar houden we daarvoor een collecte.

Het Bankrekeningnummer van de PCIHW is: Parochie Caritas Instelling NL 71 INGB 0000 3798 55.