Diaconie

De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk (het 'maatschappelijk werk' van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is die bij uitstek – maar niet uitsluitend – verantwoordelijk is voor het diaconale werk.

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt de zorg aan hulpbehoevenden meestal niet langer waargenomen door de gewijde diakens. Het liefdadigheidswerk in de plaatselijke parochies, dat lang vooral in handen was van vrouwelijke en mannelijke kloosterorden, is aan het eind van de 20e eeuw voor een belangrijk deel overgenomen door leken. De gewijde diakens zijn in opdracht van de bisschoppen steeds vaker verantwoordelijk voor de viering van de eucharistie, de overige sacramenten en de prediking.(1)

Onderdelen van de diaconie zijn o.a.:

 

(1) Wikipedia

PCI

PCI-colofon:

De PCI werkgroep Hoeksche Waard wil zich graag inzetten voor mensen, die in de problemen zijn geraakt of er in dreigen te komen.

We kunnen bemiddelen in budgetbeheer en het invullen van belastingformulieren.

We kunnen ook bemiddelen als u een advocaat nodig hebt of van de Voedselbank Hoeksche Waard gebruik zou moeten/willen maken.

Jaarlijks besteden we, rond het Kerstfeest, met een kaartje en presentje aandacht aan (alleenstaande) ouderen en (langdurig) zieken.

In Puttershoek werken we, samen met twee andere kerken, mee in het Inloophuis op de woensdagmorgen in het Parochiecentrum van de St. Petruskerk, van 9.00 uur t/m 11.30 uur. Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee en iets lekkers tijdens een gezellig samenzijn met de gastvrouwen. Het bord “Inloophuis” hangt dan aan de buitenmuur, ook in de vakantieperiodes.

Het PCI-bestuur bestaat uit vijf mensen. Wilt u van onze diensten gebruik maken, of wilt u ons helpen, dan kunt u zich melden bij het secretariaat op dinsdag- of vrijdagmorgen 0186- 61 58 80 of per email: pcihw@deheiligefamilie.nl, t.a.v. de PCI Hoeksche Waard.

Wij zijn financieel geheel afhankelijk van giften. Éénmaal per jaar houden we daarvoor een collecte.

Het Bankrekeningnummer van de PCIHW is: Parochie Caritas Instelling NL 71 INGB 0000 3798 55.

 

Vastenactie

Update 3 maart 2023
Intussen zijn er veel artikelen, via plaatsing in de manden, naar de Voedselbank HW gebracht.
Op de rekening van de PCI is inmiddels, in totaal, € 530,-  gestort. We kochten hiervan in overleg blikken tomatensoep, diverse soorten ontbijtkoek en 138 pakken vla, die geldig zijn t/m 13 maart. De medewerkers stonden te juichen bij het zien van de grote hoeveelheid vla!! Deze verse producten krijgen ze zelden!
DANK daarvoor.

 

Update 23 februari 2023
De eerste gift is binnen!! € 100,- een prachtig bedrag!!
We mochten hiervoor 70 blikjes tonijn kopen en bij de Voedselbank HW afleveren. Superblij zijn zij, wij en de mensen die geen vlees mogen of kunnen eten.

 

Voedselinzamelingsactie : ‘Waar wij vasten, voeden wij de ander

Traditiegetrouw start er op Aswoensdag, 22 februari 2023 , wederom een  voedselinzamelingsactie. De afgelopen jaren heeft deze actie ook plaatsgevonden en ze heeft toen veel inspiratie en daadwerkelijke naastenliefde losgemaakt. Wij hebben als Parochiële Caritas Instelling voor de kerkwijken in de Hoeksche Waard ook telkens deelgenomen.http://heiligefamilieoudbeijerland.nl/wp-content/uploads/sites/4/2015/12/voedselbank.jpg

Dát gaan we als Hoeksche Waardse kerkwijken dit jaar wéér doen. Dus in dit kader zullen we gedurende de vastentijd óók weer voedsel inzamelen voor de voedselbank Hoeksche Waard. Dat doen we door de bekende manden weer in de kerken te plaatsen. Wij hopen dat u hierin weer vele levensmiddelen en andere bruikbare , houdbare artikelen wilt schenken. Hierbij valt te denken aan : koffie , rijst , macaroni , blikjes groenten , blikjes soep , blikjes vis , etc..

Met uw hulp geven wij op deze manier invulling aan het motto: ‘Waar wij vasten, voeden wij de ander’.
Wekelijks worden de ingezamelde goederen aan de Voedselbank Hoeksche Waard overgedragen.
Oók nú kunt u weer geldelijke ondersteuning bieden door uw giften over te maken op onze PCI-betaalrekening :
NL71 INGB 0000 379 855 t.n.v. Parochie Caritas Instelling te Oud-Beijerland o.v.v. Vasten voor Voedsel, of uw geldelijke bijdrage in een enveloppe in de mand te leggen.

Wij zorgen er dan voor dat deze bijdragen , in overleg met de voedselbank , omgezet worden in aangekochte goederen. Ook deze artikelen worden wekelijks aan de Voedselbank Hoeksche Waard ter beschikking worden gesteld.

 

 

 

Adventsactie 2022

22 december 2022
Intussen hebben de parochianen in de Hoeksche Waard niet stilgezeten. Ook nu weer hebben we vele artikelen uit de manden van Puttershoek en Oud-Beijerland naar de Voedselbank mogen brengen.
Van de gelden hebben we in overleg met de Voedselbank ingekocht: diverse soorten ontbijtkoek, pants-luiers en vele rollen toiletpapier.
17 december 2022
Intussen zijn er al veel artikelen in de manden verzameld in Puttershoek en Oud-Beijerland. De Voedselbank is er bijzonder blij mee.
Wat zij echter heel erg tekort kwamen hebben intussen laten afleveren bij de Voedselbank Hoeksche Waard; luierbroekjes, diverse soorten schnitzels, rundergehakt in portie van 300 gram, runder saucijsjes en runder chipolata. In totaal is er aan vlees voor €1000,- (duizend) besteed. De medewerkers deden een rondedansje!!
DANK aan alle goede gevers. Dinsdag 20 december gaan we weer verder overleggen over bestedingen voor de gelden (zie thermometer!).
2 december 2022
Van de binnengekomen gelden zijn de volgende artikelen, in overleg met de leiding van de Voedselbank Hoeksche Waard, gisteren geschonken:

handzeeppompjes, blikjes paté en doosjes poedersuiker voor de oliebollen.

 

Voedselbank Kerstinzameling

Vanaf zondag 27 november a.s. zal de Parochiële Caritas Instelling (PCI) werkgroep Hoeksche Waard weer de traditionele Kerstinzameling houden.

We zullen de manden weer klaarzetten in de kerk in Oud-Beijerland en die in Puttershoek. Hierin verzamelen wij graag uw kerstgeschenken voor de mensen, die noodgedwongen gebruik moeten maken van de Voedselbank Hoekschewaard. Hierbij denken we aan koffie, thee, chocolade, leuke en lekkere dingen voor de Kerst, zodat ook zij kunnen genieten van een gezellig samenzijn. We rekenen weer op uw gulle gaven.

U kunt ook geld in een enveloppe in de mand stoppen of uw gelden overmaken naar: Parochie Caritas Instelling NL71 INGB 0000379855 o.v.v. Voedselbank Kerst. In overleg met de Voedselbank HW worden hiervoor eveneens goederen aangekocht. Hartelijke dank namens de meer dan 150 gezinnen afhankelijk van de Voedselbank.