Diaconie

De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk (het ‘maatschappelijk werk’ van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is die bij uitstek – maar niet uitsluitend – verantwoordelijk is voor het diaconale werk.

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt de zorg aan hulpbehoevenden meestal niet langer waargenomen door de gewijde diakens. Het liefdadigheidswerk in de plaatselijke parochies, dat lang vooral in handen was van vrouwelijke en mannelijke kloosterorden, is aan het eind van de 20e eeuw voor een belangrijk deel overgenomen door leken. De gewijde diakens zijn in opdracht van de bisschoppen steeds vaker verantwoordelijk voor de viering van de eucharistie, de overige sacramenten en de prediking.(1)

Onderdelen van de diaconie zijn o.a.:

 

(1) Wikipedia

PCI

PCI-colofon:

De PCI werkgroep Hoeksche Waard wil zich graag inzetten voor mensen, die in de problemen zijn geraakt of er in dreigen te komen.

We kunnen bemiddelen in budgetbeheer en het invullen van belastingformulieren.

We kunnen ook bemiddelen als u een advocaat nodig hebt of van de Voedselbank Hoeksche Waard gebruik zou moeten/willen maken.

Jaarlijks besteden we, rond het Kerstfeest, met een kaartje en presentje aandacht aan (alleenstaande) ouderen en (langdurig) zieken.

In Puttershoek werken we, samen met twee andere kerken, mee in het Inloophuis op de woensdagmorgen in het Parochiecentrum van de St. Petruskerk, van 9.00 uur t/m 11.30 uur. Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee en iets lekkers tijdens een gezellig samenzijn met de gastvrouwen. Het bord “Inloophuis” hangt dan aan de buitenmuur, ook in de vakantieperiodes.

Het PCI-bestuur bestaat uit vijf mensen. Wilt u van onze diensten gebruik maken, of wilt u ons helpen, dan kunt u zich melden bij het secretariaat op dinsdag- of vrijdagmorgen 0186- 61 58 80 of per email: pcihw@deheiligefamilie.nl, t.a.v. de PCI Hoeksche Waard.

Wij zijn financieel geheel afhankelijk van giften. Éénmaal per jaar houden we daarvoor een collecte.

Het Bankrekeningnummer van de PCIHW is: Parochie Caritas Instelling NL 71 INGB 0000 3798 55.

 

Vastenactie 2024

Voedselinzamelingsactie : ‘Waar wij vasten, voeden wij de ander

http://heiligefamilieoudbeijerland.nl/wp-content/uploads/sites/4/2015/12/voedselbank.jpgTraditiegetrouw start er op Aswoensdag, 14 februari 2024 , wederom een  voedselinzamelingsactie. De afgelopen jaren heeft deze actie ook plaatsgevonden. Ze heeft toen veel inspiratie en daadwerkelijke naastenliefde losgemaakt. Wij hebben als Parochiële Caritas Instelling voor de kerkwijk in de Hoeksche Waard ook telkens deelgenomen.

Dát gaan we als Hoeksche Waardse kerkwijk dit jaar wéér doen. Dus in dit kader zullen we gedurende de vastentijd óók weer voedsel inzamelen voor de voedselbank Hoeksche Waard. Dat doen we door de bekende mand weer achter in de kerk te plaatsen. Wij hopen dat u hierin weer vele levensmiddelen en andere bruikbare , houdbare artikelen wilt schenken. Hierbij valt te denken aan : koffie , rijst , macaroni , blikjes groenten , blikjes soep , blikjes vis , etc..

Met uw hulp geven wij op deze manier invulling aan het motto: ‘Waar wij vasten, voeden wij de ander’.

Iedere week worden de ingezamelde goederen aan de Voedselbank Hoeksche Waard overgedragen.

Oók nú kunt u weer geldelijke ondersteuning bieden door uw giften over te maken op onze PCI-betaalrekening:NL71 INGB 0000 379 855 t.n.v. Parochie Caritas Instelling te Oud-Beijerland o.v.v. Vasten voor Voedsel.

Wij zorgen er dan voor dat deze bijdragen, (in overleg) omgezet in aangekochte goederen, zo spoedig mogelijk, aan de Voedselbank Hoeksche Waard ter beschikking worden gesteld.

Adventsactie 2023

Voedselbank Kerstinzameling

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) werkgroep Hoeksche Waard zal weer de traditionele Kerstinzameling houden.

We zullen de manden weer klaarzetten in de kerk in Oud-Beijerland en die in Puttershoek. Hierin verzamelen wij graag uw kerstgeschenken voor de mensen, die noodgedwongen gebruik moeten maken van de Voedselbank Hoekschewaard. Hierbij denken we aan koffie, thee, chocolade, leuke en lekkere dingen voor de Kerst, zodat ook zij kunnen genieten van een gezellig samenzijn. We rekenen weer op uw gulle gaven.

U kunt ook geld in een enveloppe in de mand stoppen of uw gelden overmaken naar: Parochie Caritas Instelling NL71 INGB 0000379855 o.v.v. Voedselbank Kerst. In overleg met de Voedselbank HW worden hiervoor eveneens goederen aangekocht. Hartelijke dank namens de meer dan 150 gezinnen afhankelijk van de Voedselbank.