Featured Image

Cadeau voor pastor J. Geurts

Cadeau voor pastor Geurts

Jubileum cadeau pastor Geurts
Zoals u weet viert pastor Geurts dit jaar zijn 25 jarig priesterjubileum. Als parochiegemeenschap willen wij hem daarbij natuurlijk een mooi cadeau aanbieden. Hij zou graag een beeld van de patroon van onze parochie krijgen, de Heilige Familie. Graag willen wij onze parochianen uitnodigen om aan het jubileum cadeau bij te dragen. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening nummer 
NL95 RABO 0351 1694 82 t.n.v. De Heilige Familie. Graag met de vermelding "Cadeau pastor Geurts". Als u het liever contant doet, dan kunt u uw bijdrage in een gesloten envelop in de collecteschaal doen. Zet op de envelop dan wel "Cadeau pastor Geurts". Het cadeau zal na de vieringen op 4 en op 11 juni overhandigd worden.

Featured Image

Hoorzitting St. Petruskerk te Puttershoek

Hoorzitting over de toekomst van de Sint Petruskerk

Op 12 februari is een brief voorgelezen over de toekomst van de kerken in onze parochie. De volledige tekst van deze brief vindt u op onze website en ligt in de kerken van onze parochie. In deze brief wordt een beeld geschetst van de nabije toekomst voor de kerken op de eilanden Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee (in het kort: geloofsgemeenschappen worden kleiner, net als het aantal vrijwilligers, onvoldoende financiële draagkracht) .

Over de kerken op Goeree-Overflakkee is nog geen duidelijkheid. De situatie daar vraagt om nader beraad. Wel is de kapel in Ouddorp in 2021 al gesloten en staat de kapel in Melissant leeg. Voor de kerken op Hoeksche Waard willen parochiebestuur en pastoraal team  de bisschop verzoeken om de Sint Petruskerk in Puttershoek voor het einde van dit jaar aan de eredienst te onttrekken. Alvorens de bisschop een definitief besluit daarover kan nemen  dient er formeel eerst een hoorzitting plaats te vinden. Deze hoorzitting zal plaatsvinden in de Sint Petruskerk op maandag 12 juni 2023 om 20 uur. Bij deze hoorzitting zijn namens de bisschop twee afgevaardigden aanwezig: regiovicaris Egging en econoom Bakker. Ook zullen de leden van het parochiebestuur en het pastoraal team aanwezig zijn.

Als de bisschop heeft besloten tot onttrekking van de Sint Petruskerk aan de eredienst, zullen het parochiebestuur en het pastoraal team actief gaan werken aan een positieve bundeling van de geloofsgemeenschappen in de Hoeksche Waard. Daarvoor zal een pastoraal plan worden gemaakt, in overleg met de geloofsgemeenschappen van Puttershoek en Oud-Beijerland.

het pastoraal team

Featured Image

Liduinaprocessie

Op zondag 14 mei wordt in Schiedam de zevende processie van Sint Liduina gehouden. Sinds 2015 is het een traditie geworden om het Liduinafeest met de Liduinaprocessie jaarlijks te houden op de zesde zondag van Pasen (zondag voor Hemelvaartsdag), slechts twee keer onderbroken tijdens de coronacrisis. Op zondagmiddag 14 mei aanstaande zal opnieuw de Liduinaprocessie door de straten van Schiedam trekken. De rector van de Liduinabasiliek, vicaris H.M.W. Egging, nodigt u uit om deel te nemen aan deze processie.

De heilige Liduina (1380-1433) was reeds jong, na een val op het ijs, aan bed gekluisterd. Na een periode van verzet kon zij haar chronische ziekte verbinden met de overweging van het lijden van Christus. Vanaf haar ziekbed heeft de heilige Liduina concrete daden van liefde verricht: door haar gebed; door haar vele bezoekers goede raad te geven; en door haar giften aan de armen. Daarmee is zij ook een voorbeeld voor ons, in deze tijd, waarin wij meer moeite hebben met het lijden dat ons in het leven kan overkomen.

Om 10.00 uur begint het Liduinafeest met een feestelijke eucharistieviering in de basiliek. Aansluitend is er koffie/thee (en gelegenheid een zelf meegebrachte lunch te gebruiken) in parochiezaal De Wilgenburg en zijn er rondleidingen in de basiliek. 's-Middags zat de processie met de relieken van de heilige Liduina door de straten van Schiedam trekken.
De processie begint om 14.00 uur met een kort gebedsmoment in de Liduinabasiliek. Daarna trekt de processie langs plaatsen uit het leven van de heilige Liduina en plaatsen uit de devotie tot deze heilige (onder andere de Grote of Sint Janskerk, het Weeshuis en Huis te Poort). In de Grote Kerk zal een oecumenische gebedsdienst plaatsvinden. De processie wordt in de basiliek afgesloten met een korte vesperdienst met de broederschap van Sint Liduina (om circa 16.00 uur). Daarna staat in parochiezaal De Wilgenburg voor elke deelnemer soep en een broodje klaar.

Featured Image

Bezinningsavond

Bezinningsavonden in twee parochies

Een tijd geleden schreef ik als voorwoord in het parochieblad dat alles wat wij doen zinloos is als wij niet bidden, bezinnen of met onze spiritualiteit bezig zijn. In dit kader zijn wij als pastoraal team gaan nadenken over wat voor aanbod wij kunnen aanbieden naast de zondagse vieringen. Hieruit is het idee ontstaan om in de twee parochies waar ik werkzaam ben ‘bezinningsavonden’ te organiseren.

In de parochie van de ‘Heilige Familie’ zal dit elke 2e dinsdagavond van de maand zijn om 20.00 uur in de pastorie van de kerk in Middelharnis (OLV Hemelvaart, Langeweg 52, 3241KA), en in de parochie ‘Nicolaas Pieck en Gezellen’ elke 3e dinsdagavond van de maand om 20 uur in de pastorie van de kerk in Hoogvliet (Maria en Johannes onder het kruis, Parelvissersstraat 131, 3194JL).

U bent van harte uitgenodigd om hierbij, zonder aanmelding, aanwezig te zijn. U mag ook bij elkaar op visite komen in de andere parochie als een datum in uw eigen parochie u niet uitkomt.

Doordeweekse vieringen

Oud Beijerland

  • Vrijdag 9:00 uur.
    Aansluitend Rozenkransgebed

Oude Tonge (Ebbe en Vloed)

  • Donderdag 10:30 uur