Featured Image

Valse e-mails

Waarschuwing: valse e-mails in omloop

Er zijn valse e-mails in omloop uit naam van, onder andere, pastoor Egging. Criminelen gebruiken zijn naam en hebben nep-accounts aangemaakt in bijvoorbeeld gmail.
Een voorbeeld:
Bij deze e-mails wordt gevraagd om een bepaalde opdracht uit te voeren omdat de pastoor niet in de gelegenheid hiervoor is. Dat kan zijn om iets te kopen of wellicht om gegevens te delen. Ga hier niet op in!
In het voorbeeld kunt u zien dat de mail afkomstig is van @outlook.com. Dit is niet goed ook al staat daar ‘deheiligefamilie‘ voor.
Controleer bij de ontvangst van een e-mail van een van de pastores of het een bericht een extensie van een van de parochies heeft (…@rk-npg.nl of …@deheiligefamilie.nl).
Featured Image

Sjoa Herdenkingsdienst

40 jaar Sjoa Herdenkingsdienst Rotterdam

en 7000 namen op 7 april 2024

Op 7 april 2024 vindt ‘s avonds om 19.00 uur de jaarlijkse Holocaust-herdenking van Rotterdam plaats in de Laurenskerk. In deze dienst wordt de moord op joodse burgers tijdens de nazi-tijd herdacht. Daarbij zal rabbijn Awraham Soetendorp een toespraak houden.

Deze jaarlijkse herdenking wordt sinds 1984 georganiseerd door stichting Sjoaberaad Rotterdam, waarin leden van kerken en van de joodse gemeenschap samenwerken.

Voorafgaand aan de dienst worden vanaf 5.00 ’s-morgens op het Stadspodium aan het Grote Kerkplein 7000 namen genoemd van Joden uit Rotterdam en uit de Zuid-Hollandse eilanden, die tijdens de nazi-tijd zijn weggevoerd en vermoord.

Voor meer informatie over de stichting: www.sjoaberaadrotterdam.nl.

Featured Image

Digitale 40 dagen retraite

Ignatiaans bidden biedt jaarlijks twee nieuwe digitale retraites aan. Een voor de 40-dagentijd en een voor de Adventstijd. Deelnemers aan de retraite krijgen dagelijks een e-mail met daarin het gebedsmateriaal: een bijbeltekst met gebedssuggesties, geloofsimpulsen, citaten van de kerkvaders en uit de ignatiaanse traditie alsook tips over hoe bidden. Hiermee kunnen zij dagelijks wat tijd uittrekken […]

Kijk verder op: https://www.jezuieten.org/wat-we-doen/retraites/advents-en-40-dagenretraite/

 

Doordeweekse vieringen

Oud Beijerland

  • Vrijdag 9:00 uur.
    Aansluitend Rozenkransgebed

Oude Tonge (Ebbe en Vloed)

  • Donderdag 10:30 uur

Puttershoek (Huis te Hoecke)

  • Elke 1e woensdag om 19:00 uur. Daarna koffie drinken.