Dagelijkse lezing

vorige dag volgende dag

Woensdag na de 5e zondag van Pasen

Lezing uit de Handelingen der apostelen 15,1-6.
In die dagen waren enige mensen die van Judea waren gekomen en aan de broeders de leer verkondigden:
'Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat besnijden, kunt ge niet gered worden.'
Toen hierover strijd ontstond en Paulus en Barnabas in een felle woordenwisseling met hen raakten,
droeg men Paulus en Barnabas en enkele andere leden van de gemeen­te op met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan.
Nadat hun door de gemeente uitgeleide was gedaan, reisden zij door Fenicië en Samaria,
waar ze alle broeders grote vreugde bereiden door te vertellen van de bekering der heidenen.
Bij hun aankomst te Jeruzalem werden zij ontvangen door de gemeente, de apostelen en de oudsten
en zij verhaalden alles wat God met hun medewer­king tot stand had gebracht.
Maar enige gelovigen, afkomstig uit de partij der Farizee­ën, stonden op en verklaarden,
dat men hen moest besnijden en hun opleggen de Wet van Mozes te onderhou­den.
De apostelen en de oudsten kwamen dus bijeen om deze zaak te bezien.


Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5.
Hoe blij was ik toen men mij riep:
Wij trekken naar Gods huis!
En nu mag mijn voet, Jeruzalem
uw poorten binnentreden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd:
Daarheen trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels voor het recht,
de troon van Davids huis.
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 15,1-8.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijn­bouwer.
Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke rank die wel vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen.
Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb.
Blijft in Mij, zoals Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij.
Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets.
Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij wegge­worpen als de rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur, en ze verbranden.
Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.
Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn.Doordeweekse vieringen

Middelharnis:

  • Dinsdag 19:00 uur (ook livestream)

Oud Beijerland

  • Vrijdag 9:00 uur.
    Aansluitend Rozenkransgebed