Dagelijkse lezing

vorige dag volgende dag

Donderdag in week 1 van de Veertigdagentijd

Lezing uit het boek Esther 14,1.3-5.12-14.
In die tijd nam koningin Esther in doodsnood haar toevlucht tot de Heer.
En zij bad aldus tot de God van Israël:
Mijn Heer, onze Koning, Gij zijt de enige. Kom mij te hulp, mij die alleen staat
en geen helper heeft dan U, want ik ga een groot gevaar tegemoet.
Ik heb van mijn geboorte af heb ik in de stam waaruit ik voortkwam gehoord,
dat Gij, Heer, uit alle volken Israel en uit al hun voorouders onze vaderen hebt aangenomen
als een blijvend  erfdeel, en dat Gij voor hen alles hebt gedaan wat Gij beloofd had.
Gedenk ons Heer, openbaar U in het uur van onze nood, en geef mij,
Koning van de goden en Heerser over alle Heerschappij.
Leg mij een gelukkig woord in de mond, als ik sta tegenover de leeuw,
verander zijn gezindheid en breng hem tot haat tegen de man,
die ons bestrijdt, zodat hij en zijn medestanders te gronde gaan.
Red ons door uw hand en kom mij te hulp, want ik sta alleen
en heb niemand anders dan U  Heer.


Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8.
U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.

U prijs ik om uw goedheid en trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding:
de Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde;
vergeet het maaksel van uw handen niet.
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 7,7-12.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en ge zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan.
Want al wie vraagt, verkrijgt; wie zoekt, vindt en voor wie klopt, doet men open.
Of is er wel iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt?
Of een slang wanneer hij vraagt om een vis?
Als gij dus, ofschoon gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer
zal dan uw Vader die in de hemel is, het goede geven aan wie Hem daarom vragen.
Alles, wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. Dat is Wet en Profeten.Doordeweekse vieringen

Middelharnis:

  • Livestream dinsdag 19:00 uur