10 april 2024

Valse e-mails

Waarschuwing: valse e-mails in omloop

Er zijn valse e-mails in omloop uit naam van, onder andere, pastoor Egging. Criminelen gebruiken zijn naam en hebben nep-accounts aangemaakt in bijvoorbeeld gmail.
Een voorbeeld:
Bij deze e-mails wordt gevraagd om een bepaalde opdracht uit te voeren omdat de pastoor niet in de gelegenheid hiervoor is. Dat kan zijn om iets te kopen of wellicht om gegevens te delen. Ga hier niet op in!
In het voorbeeld kunt u zien dat de mail afkomstig is van @outlook.com. Dit is niet goed ook al staat daar ‘deheiligefamilie‘ voor.
Controleer bij de ontvangst van een e-mail van een van de pastores of het een bericht een extensie van een van de parochies heeft (…@rk-npg.nl of …@deheiligefamilie.nl).

Meer nieuws