15 oktober 2023

Nieuwe benoeming

De bisschop heeft voor onze parochie en de parochie HH.Parochie Nicolaas Pieck & Gezellen een nieuwe benoeming bekend gemaakt.
Lees hier de brief die op 15 oktober 2023 is voorgelezen in alle kerken over deze benoeming.