St. Jozef Melissant

De Sint Jozefkapel te Melissant is in gebruik genomen op 14 november 1900. Tot die tijd waren de rooms katholieken van het dorp aangewezen op de parochiekerk te Middelharnis. De bouw van de kapel annex woonhuis werd door het bisdom Haarlem, waaronder de Zuid- Hollandse eilanden destijds ressorteerden, bekostigd uit een legaat, ontvangen uit het nalatenschap van baron R.H.I. van Brienen en uit enkele scheppingen.

Een schenking van ƒ 1000,- werd gedaan door jonkheer H.J. Diert van Melissant die te ’s Gravenhage woonde.
De aanleiding van de schenking zou, volgens overlevering, zijn geweest het feit dat de jonkheer na een bezoek aan het eiland wegens de mist niet huiswaarts kon keren. Toen hij ’s zondags ter kerke wilde gaan, kwam hij tot de ontdekking dat de katholieken van Melissant naar de op twee á drie uur gaans gelegen kerk van Middelharnis moesten voor het vervullen van hun zondagsplicht.

Er was dus geld voor de kapel, maar nog geen grond. Deze werd op 1 juni 1868 geschonken door baron J.M.G.Osij van Zegwaart uit Brussel.

Het was de bedoeling de kapel in het dorp aan de beneden Molendijk te bouwen, maar dit werd van overheidswege niet toegestaan. De regel was namelijk, dat er een bepaalde afstand moest zijn tussen de kerken van verschillende denominaties en aan die regel voldeed de voorgenomen bouwlocatie niet.

Op 27 juli 1895 gaf monseigneur C.J.M. Bottemanne opdracht aan pastoor Nieuwenhuizen te Middelharnis voor het bisdom Haarlem aan te kopen een boerderij met 3 hectare, 13 are en 14 centiare weiland gelegen te Melissant in de Nieuw Kraaijerpolder aan het Nollewegje voor het bedrag van ƒ 7000,-. De bedoeling was ter plekke een kerk met pastorie en een lagere school met onderwijzerswoning zouden worden gebouwd.

Bij schenking was echter bepaald, dat het tijdstip waarop werd gebouwd zou worden aan het oordeel van de bisschop werd overgelaten. Gezien het feit dat Melissant toen slechts vier katholieke gezinnen en twee gemengd gehuwde gezinnen telde, werd er aanvankelijk geaarzeld wat betreft de realisering van school annex woning.

Op 22 januari 1899 ontving de pastoor een schrijven van de heer Brunning, architect te Amsterdam, die meedeelde dat hem door het bisdom was opgedragen plannen te maken voor de bouw van een kerk met toren, sacristie, pastorie en schoollokaal in de gemeente Melissant.

In november 1899 ontving de pastoor van de parochie, de zeereerwaarde heer J.H.A. Thus, een brief van de bisschop waarin stond dat hij kon rekenen dat in oktober 1900 het nieuwe kerkje, voorlopig alleen met sacristie en twee kamers, gereed zou zijn.

In april 1900 kwam architect Bruning naar Middelharnis om met de pastoor over de tekeningen te praten. Na enkele wijzigingen deed aannemer Tieleman uit Melissant een prijsopgave van ƒ 15.900,-. Uiteindelijk werd dit bedrag verlaagd naar ƒ 13.000,-.
Bij de uitvoering van de bouw waren betrokken: aannemer Tieleman, Smeets uit Achthuizen (metselwerk), van Velzen uit Melissant en van As uit Sommelsdijk (schilderswerk).

Op 3 november werden door de architect de nieuwe gebouwen goedgekeurd. Inmiddels verkreeg de pastoor van Middelharnis toestemming van het bisdom de kapel toe te wijden aan de heilige Jozef (was ook een van de voornamen van jonkheer Diert van Melissant).
Op 10 november 1900 werd de kapel ingewijd door pastoor Thus geassisteerd door weleerwaarde heer H.J. IJzermans uit Rotterdam. De deken van Schiedam G.M. Daniëls zag wegens werkzaamheden en wegens de guurte van het jaargetijde tegen de reis op.

Doordeweekse vieringen

Oud Beijerland

  • Vrijdag 9:00 uur.
    Aansluitend Rozenkransgebed

Oude Tonge (Ebbe en Vloed)

  • Donderdag 10:30 uur

Puttershoek (Huis te Hoecke)

  • Elke 1e woensdag om 19:00 uur. Daarna koffie drinken.

Locatie

St. Jozef

Provincialeweg 6a
3248 LK  Melissant

kaartje

Interieur

Contact

Contactpersoon:
Mw. C. Anemaat
Tel.: 06-53419532

Bankrelatie
RK Parochie De Heilige Familie MH
NL92 RABO 0342 0697 72