Wijkcontact

De parochie De Heilige Familie in de Hoeksche Waard bestaat nadat op 7 januari 2024 de St. Petrus kerk aan de kerkdienst is onttrokken, uit een geloofsgemeenschap rondom de St. Antonius van Padua kerk te Oud-Beijerland. In de Hoeksche Waard kent onze parochie de functie van wijkcontactpersoon.

Wijkcontactpersonen vormen een schakel tussen parochianen van hun wijk en het pastoraal team en het bestuur van de parochie.

——————————————————————————————————————————–

De Hoeksche Waard is daartoe opgedeeld in 27 wijken met elk een vaste wijkcontactpersoon, tenzij er vacatures zijn/ontstaan.

De wijkcontactpersonen bezorgen het parochieblad of regelen in hun wijk de bezorging door lopers. Ook bezorgen zij verjaardagskaarten voor 80-plussers, kerstattenties, een attentie op Nationale Zieken dag en doopboekjes bij dopelingen.

Nieuwe parochianen worden door hen verwelkomd en relevante informatie die hen ter ore komt geven zij door aan de ledenadministratie.

Jaarlijks wordt meegewerkt aan de Actie Kerkbalans doordat de wijkcontactpersonen de enveloppen met inschrijvingsformulieren uitzetten bij de parochianen die niet vooraf ingeschreven hebben.

Door deze activiteiten wordt het contact met de parochianen onderhouden en bestaat er ruimte voor parochianen om de wijkcontactpersoon aan te spreken.

De wijkcontactpersonen vergaderen twee keer per jaar met de pastor en een vertegenwoordiger van de locatieraad om hun ervaringen te delen en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de parochie.

Wie wil weten wie zijn of haar wijkcontactpersoon is of wie interesse heeft in de functie van wijkcontactpersoon kan contact opnemen met het secretariaat te Oud-Beijerland (tel.nr.: 0186-615880, bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.30 -11.30 u.) dat beschikt over het telefoonnummer van de coördinator van de wijkcontactpersonen. Ook kunt u op deze wijze uw wijkcontactpersoon bereiken.

 

Doordeweekse vieringen

Oud Beijerland

  • Vrijdag 9:00 uur.
    Aansluitend Rozenkransgebed

Oude Tonge (Ebbe en Vloed)

  • Donderdag 10:30 uur

Puttershoek (Huis te Hoecke)

  • Elke 1e woensdag om 19:00 uur. Daarna koffie drinken.