Interieur

Priesterkoor

Maria

 

 

Tabernakel

 

Petrus en Paulus

Jezus wordt ter dood veroordeeld.

Jezus neemt het kruis op Zijn schouders.

Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.

Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder.

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen.

Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.

Jezus valt voor de tweede maal.

Jezus troost de wenende vrouwen.

Jezus valt voor de derde maal.

Jezus wordt van Zijn klederen beroofd.

Jezus wordt aan het kruis genageld.

Jezus sterft aan het kruis.

Jezus wordt van het kruis afgenomen.

Jezus wordt in het graf gelegd.

Verrijzenis

Herdenkingskruisjes

St. Martinus steen

Gedenksteen

Doordeweekse vieringen

Oud Beijerland

  • Vrijdag 9:00 uur.
    Aansluitend Rozenkransgebed

Oude Tonge (Ebbe en Vloed)

  • Donderdag 10:30 uur