O.L.V. Hemelvaart Ouddorp

Stichtingjaar allereerste kerk zover bekend in het jaar 1348, de stenen waarmee deze kerk is gebouwd zijn waarschijnlijk gedeeltelijk afkomstig van een eerdere kerk.
Deze kerk was gewijd aan de Heilige Martinus van Tours.

Na de reformatie is er voor het eerst weer in de zomer van 1956 vanwege de badgasten, gedurende 6 weken weer kerkgelegenheid in Ouddorp.

In dit jaar en aansluitende jaren vinden er in het hoogseizoen weer kerkdiensten plaats in het recreatiecentrum ”Toppershoedje”, Evangelisatietent van de Gereformeerde kerk en in een ruimte achter Hotel Akershoek.

In 1981 werd er eindelijk een eigen kerkje in een voormalige telefooncentrale, de Martinus kapel gerealiseerd, welke door Bisschop A.Simonis op Zaterdag 1 augustus 1980 plechtig is ingewijd.

Er wordt in de aansluitende jaren bekeken of de kapel uitgebreid kan worden, dit blijkt niet mogelijk. Besloten wordt om tot de aankoop van een aan de overkant gelegen pand over te gaan en de bestaande kapel te verkopen en een nieuwe kapel in het schuurgedeelte van het desbetreffende pand te realiseren.

Op Zondag 11 september 1988 wordt hier de eerste mis door pastoor J.L.M.Ammerlaan opgedragen. De inwijding van de nieuwe Martinuskapel vind plaats op 22 april 1989 dit zou in eerste instantie door Bisschop Mrg. R.Ph. Bar gebeuren. Maar helaas door ziekte was de bisschop verhinderd, pastoor Ammerlaan kreeg toen als deken van het dekenaat volmacht om de inwijding namens de bisschop te doen.

icoon_lees-meer-kopie

Extra informatie

Locatie

O.L.V. Hemelvaart
Martinus kapel
Stationsweg 37
3253 AP  Ouddorp

kaartje

 

Interieur

Priesterkoor

Maria

 

 

Tabernakel

 

Petrus en Paulus

Jezus wordt ter dood veroordeeld.

Jezus neemt het kruis op Zijn schouders.

Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.

Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder.

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen.

Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.

Jezus valt voor de tweede maal.

Jezus troost de wenende vrouwen.

Jezus valt voor de derde maal.

Jezus wordt van Zijn klederen beroofd.

Jezus wordt aan het kruis genageld.

Jezus sterft aan het kruis.

Jezus wordt van het kruis afgenomen.

Jezus wordt in het graf gelegd.

Verrijzenis

Herdenkingskruisjes

St. Martinus steen

Gedenksteen

Nieuws

Hier kunt u de lokale nieuwtjes lezen.

Heeft u nieuws stuur het dan naar webmaster@deheiligefamilie.nl.

Locatieraad

De kapel in Ouddorp valt onder de kerk van Middelharnis en heeft daarom niet zelf een locatieraad.

Contact

Contactpersoon:
Dhr. J. van der Meijden
Tel. 0187-684130

Bankrelatie
RK Parochie De Heilige Familie MH
NL92 RABO 0342 0697 72