2 december 2022

Elisabeth Certificaten voor PCI Hoekse Waard

Elisabeth Certificaten.

In het voorjaar van 2022 kregen alle PCI’en, binnen het Bisdom Rotterdam, het verzoek om de activiteiten te melden, die men in het kader van ‘Dienen in de samenleving’ dit jaar hadden verricht. Ook de PCI HW gaf enkele activiteiten op.

Zaterdag 27 november was er een bijeenkomst van alle PCI‘en, in de St. Caeciliakerk in Rotterdam. Diaken Van Adrichem heette ons allen welkom. Drie groepen ( PCI’en)  mochten de achtergronden van hun activiteit nader toelichten. Het was zeer leerzaam, te horen wat men allemaal kan doen voor de ander. Bisschop Van den Hende reikte daarna de St. Elisabeth Certificaten uit, waarbij de bisschop in het kort vertelde welke activiteiten er door de PCI’en op de verschillende locaties waren verricht. Onze PCI HW mocht een Certificaat ontvangen. Zelfs 2 Certificaten werden ons aangereikt! De eerste voor de activiteit: “Waar wij vasten voeden wij de ander”, de 2e was voor het “Inloophuis/huiskamer” voor samenzijn, koffie of thee, dat we in februari 2022 in Oud-Beijerland van start was gegaan, steeds op de 1e woensdag van de maand, tegelijk met de kerkopenstelling voor opsteken van een kaarsje en/of gebed.

Na afloop van de uitreikingen was er een korte Gebedsviering, waarbij de Bisschop celebreerde. Tijdens de lunch, door vrijwilligers van de St. Caeciliakerk verzorgd!, konden we met elkaar nog onze werken delen en er van leren. Alle leden van de PCI kregen een 2-jaars-kalender mee, waarbij, op de achterkant van de maanden, informatie staat over de ingediende activiteiten.
Het was een waardevolle en leerzame ontmoetingsdag.