12 maart 2023

Soep en koffietafel

Locatie: Parochiecentrum Oud Beijerland,

Soep na de Eucharistieviering en koffietafel.

Welkom van 13.00 uur t/m 14.00 uur.

Prijs per kom soep € 1,–.