15 juni 2022 om 20:00 t/m tot 21:30

Lezing Jaar van de Sacramenten: de Eucharistie in de kunst

Locatie: Thuis,

Op woensdag 15 juni (20.00-21.30 uur via Teams) in de week voorafgaand aan Sacramentsdag spreekt Mgr. drs. Herman Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, over de eucharistie in de kunst vanaf de Oudchristelijke tijd.