12 juni 2023 om 20:00

Hoorzitting St. Petruskerk te Puttershoek

Locatie: Parochiecentrum Puttershoek,

Hoorzitting over de toekomst van de Sint Petruskerk

Op 12 februari is een brief voorgelezen over de toekomst van de kerken in onze parochie. De volledige tekst van deze brief vindt u op onze website en ligt in de kerken van onze parochie. In deze brief wordt een beeld geschetst van de nabije toekomst voor de kerken op de eilanden Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee (in het kort: geloofsgemeenschappen worden kleiner, net als het aantal vrijwilligers, onvoldoende financiële draagkracht) .

Over de kerken op Goeree-Overflakkee is nog geen duidelijkheid. De situatie daar vraagt om nader beraad. Wel is de kapel in Ouddorp in 2021 al gesloten en staat de kapel in Melissant leeg. Voor de kerken op Hoeksche Waard willen parochiebestuur en pastoraal team  de bisschop verzoeken om de Sint Petruskerk in Puttershoek voor het einde van dit jaar aan de eredienst te onttrekken. Alvorens de bisschop een definitief besluit daarover kan nemen  dient er formeel eerst een hoorzitting plaats te vinden. Deze hoorzitting zal plaatsvinden in de Sint Petruskerk op maandag 12 juni 2023 om 20 uur. Bij deze hoorzitting zijn namens de bisschop twee afgevaardigden aanwezig: regiovicaris Egging en econoom Bakker. Ook zullen de leden van het parochiebestuur en het pastoraal team aanwezig zijn.

Als de bisschop heeft besloten tot onttrekking van de Sint Petruskerk aan de eredienst, zullen het parochiebestuur en het pastoraal team actief gaan werken aan een positieve bundeling van de geloofsgemeenschappen in de Hoeksche Waard. Daarvoor zal een pastoraal plan worden gemaakt, in overleg met de geloofsgemeenschappen van Puttershoek en Oud-Beijerland.

het pastoraal team