24 september 2021 om 14:30

HerbergInn

Locatie: Parochiecentrum Oud Beijerland,

Onderwerp: Kerkelijke leer over de Eucharistie

Inloop vanaf 14:00 uur

aanvang 14:30 uur.

Volgende data:
22 oktober 2021
26 november 2021
28 januari 2022
In december is er geen HerbergInn