27 oktober 2023 om 14:30

HerbergInn

Locatie: Parochiecentrum Oud Beijerland,

Onderwerp:

De kijk van Vaticanum II op de parochie als geloofsgemeenschap en Bisschop Bär: Vreugde om Zijn kerk, geschenk en opdracht

Inloop vanaf 14:00 uur

aanvang 14:30 uur.