29 november 2022

Aanstelling administratrice voor de (centrale) administratie

Aanstelling administratrice voor de (centrale) administratie

Met ingang van 1 november jl is, in het kader van professionalisering en centralisering van de administratieve processen, een en ander gewijzigd als het gaat om het leggen van contacten met de parochie over administratieve en financiële zaken.

Vanaf deze datum is er een administratieve functionaris aangesteld in de persoon van mw C.C.C.M. (Christel) Buijs-Dierks, waar alle financiële zaken voorgelegd kunnen worden via het emailadres: centraleadministratie@deheiligefamilie.nl.

Alle hier binnenkomende zaken zullen gecoördineerd worden neergelegd bij diegenen die binnen de parochie belast zijn met de aangeboden zaken. Dat kan iemand zijn van de lokatieraden, de administratie, de penningmeester, secretariaat, e.d. Het is meerdere malen voorgekomen dat zaken bleven hangen of nog erger niet in behandeling werden genomen. We hopen dit nu met de aanstelling van mw Christel Buijs-Dierks te hebben ondervangen. Versplintering van contacten kan ook nu worden voorkomen doordat Christel bekend is met veel contactpersonen binnen de parochie. In voorkomende gevallen zal zij ook zelf zaken afwerken. Op termijn zal zij daarmee ook Hans Smit als administrateur aflossen (per 1 augustus 2023).

We hopen eenieder hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Meer nieuws