27 november 2020

Website voor de Kerst

De mogelijkheden om met Kerstmis in de kerken bij elkaar te komen zijn dit jaar beperkt vanwege het coronavirus en het kerkelijk leven op anderhalve meter. Maar Kerstmis is te belangrijk om het niet te vieren. Vandaar dat de website vierkerstmis.nl wordt gelanceerd. Op deze website vinden bezoekers tips om Kerstmis te vieren in het gezin (doe-boekje voor kinderen), met de armen (Adventsactie), met het Woord van God (rkbijbel.nl) én door deel te nemen aan de liturgische plechtigheden. Dat laatste kan door een kerk te bezoeken of de vieringen van Kerstmis online of via tv te volgen. Voor mensen die thuis meevieren wordt een liturgieboekje online beschikbaar gesteld en wordt verwezen naar parochiewebsites via zoekparochie.nl.

 

De goedheid en mensenliefde van God

Kerstmis is het meest bekende christelijke feest. Het is het feest van de geboorte van Jezus Christus. We vieren dat God is mens geworden in ons midden: in de persoon van Jezus is de goedheid en mensenliefde van God op aarde verschenen (cf Titus 3, 4). We staan stil bij die unieke gebeurtenis in de geschiedenis en kijken ook naar ons leven nu. We vragen onszelf eerlijk af wat er in ons dagelijks leven van de liefde van God is terechtgekomen. En op Kerstmis kijken we ook vooruit.

Jezus heeft na zijn kruisdood en verrijzenis beloofd terug te komen in de toekomst. Wij kennen niet het tijdstip van zijn wederkomst, maar beloofd is beloofd. Zijn we er klaar voor om de Heer met heel ons hart te ontvangen? Of schuiven we die ontmoeting liever toch nog een beetje voor ons uit, in plaats van ons leven als christenen meer af te stemmen op de liefde en de vrede van Christus?

De liefde en vrede van Christus zouden niet alleen op Kerstmis de sfeer moeten bepalen, maar altijd en steeds opnieuw een plaats moeten krijgen in ons hart en ons leven, in ons denken en doen. Ik hoop dat de boodschap van Jezus, het mens-geworden Woord, op zo’n manier bij ons binnen komt, dat ieder van ons in woord én daad ook persoonlijk de liefde en de vrede van de Heer weet te verspreiden als opmaat van een nieuwe toekomst.

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om u een Zalig Kerstfeest te wensen.

+ Johannes van den Hende

Bisschop van Rotterdam