1 juli 2020

Richtlijnen hervatting vieringen per 1 juli

Beste parochianen,
Het pastoraal team wil u hartelijk danken voor uw geduld, uithoudingsvermogen, voor uw gebed en alle inventiviteit in het onderhouden van contacten met elkaar in de maanden waarin ons parochieleven noodgedwongen stil lag. Wij hopen dat we samen, ook in de tijd die voor ons ligt, de nodige discipline kunnen opbrengen nu wij langzaamaan en met beperkingen ons parochieleven weer kunnen starten. Het coronavirus is er nog wel degelijk, maar de goede God gelukkig ook. Laten we daar op vertrouwen.
Door de Nederlandse bisschoppen is bekend gemaakt dat er in het weekend en door de week vanaf 1 juni a.s. weer gevierd kan worden met maximaal 30 mensen onder allerlei voorwaarden. Vanaf 14 juni mag, onder bepaalde voorwaarden, in de viering ook de communie weer uitgereikt worden. Hieronder vindt u het
stappenplan waarmee het pastorale team, in overleg met het parochiebestuur, denkt de vieringen geleidelijk aan weer op te kunnen starten. Uiteraard volgens de richtlijnen van de bisschoppen en onder voorbehoud van de landelijke maatregelen.

Situatie na 1 juni
• Vanaf dinsdag 2 juni starten we met de doordeweekse vieringen. Dan zijn er weer bijeenkomsten toegestaan met 30 mensen en in de doordeweekse vieringen komen gemiddeld minder parochianen. Dit geeft ons allemaal de gelegenheid om te oefenen met de 1,5 meter kerk.
• In Oud Beijerland worden de doordeweekse vieringen hervat op de reguliere tijden: op dinsdagavond
(aansluitend aan het Rozenkransgebed van 18.40 uur) om 19.00 uur en op vrijdagmorgen 09.00 uur.
De eerste woensdag van de maand is weer de kerkopenstelling van 14.30 uur tot 15.30 uur.
• Omdat de vieringen in Ebbe & Vloed nog niet mogelijk zijn, zal er in de kerk van Middelharnis iedere woensdagavond om 19.00 uur een eucharistieviering zijn.
• Vanaf maandag 15 juni mag er tijdens deze vieringen, onder voorwaarden, ook de Communie weer uitgereikt worden.
• Nog geen weekendvieringen per 1 juni dus, dan zouden we te veel mensen moeten teleurstellen. Het aantal parochianen dat vieringen bijwoont ligt in veel kerkwijken hoger dan 30 mensen en dit zou ongelijkheid geven. Als we weer samen gaan vieren dan in alle locaties op hetzelfde moment indachtig het spreekwoord: ‘Gelijke monniken, gelijke kappen!’
• In de maand juni gaan wij nog door met de online weekendviering.

Situatie na 1 juli
• Met ingang van zaterdag 4 juli en 5 juli hervatten wij de reguliere weekendvieringen. Wel met een kleine wijziging in het rooster, namelijk op zondag 5 juli zijn er in Oude Tonge en in Middelharnis eucharistievieringen met vicaris-generaal v. Deelen, i.p.v. de geplande gebedsleider. Vanaf 1 juli zijn er namelijk weer bijeenkomsten mogelijk tot 100 personen, of zoveel als de ruimte het toelaat binnen de anderhalve meter cultuur. Gezien het aantal parochianen dat de vieringen bezoekt, zal dit in de
verschillende kerken geen probleem opleveren.
• Aantal enkele zitplaatsen (1,5 meter afstand) per locatie: Oud Beijerland 46, Puttershoek 30, Achthuizen 45, Oude Tonge 79, Middelharnis 55 mensen, nog geen rekening houdend met gezinnen
die wel bij elkaar mogen zitten.
• Ouddorp blijft gezien de beperkte ruimte voorlopig tot 1 september gesloten.
• Voorlopig tot 1 september:
o Wel orgel- of pianospel
o Geen samenzang en/of koorzang
o Geen koffie drinken na afloop van een viering
o Geen gezinsviering of kinderwoorddienst

Wat betekenen deze richtlijnen voor u?
Het protocol van de bisschoppen geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Tijdens alle vieringen zijn er mensen aanwezig die helpen bij het opvolgen van de aanwijzingen en aan wie vragen gesteld kunnen worden. Concreet betekenen de richtlijnen voor onze parochie
onder andere:
• U dient de aanwijzingen van de dienstdoende koster(s) op te volgen.
• Alle bezoekers moeten hun handen ontsmetten bij binnenkomst.
• Te allen tijde houden we anderhalve meter afstand tot elkaar:
o bij het wachten tot u de kerk kunt betreden
o bij het lopen in de kerk,
o bij het zitten in de banken (alleen echtparen en gezinnen mogen bij elkaar zitten)
o bij het ontvangen van de H. Communie (vanaf 15 juni). Hiervoor zijn in de kerk markeringen aangebracht op de vloer als hulp.
• Volg de aangegeven looproutes.
• Alleen op de aangegeven plaatsen zitten, dus niet op uw vertrouwde ‘vaste’ plek in de kerk!
• De missaaltjes liggen op de aangegeven plaatsen.
• De eerste mensen nemen voorin plaats en zo vullen we de kerk naar achteren toe
• Na afloop van de viering vertrekken de mensen op de achterste bank het eerst.
• De voorganger begint niet met de viering als er te veel mensen in de kerk zitten.
• De deuren van de kerk sluiten als het maximale aantal bezoekers bereikt is.
• Na aanvang van de viering kunt u de kerk niet meer binnen komen en ook eerder vertrekken is niet mogelijk.
• We geven bij de vredewens geen hand. Met een ander gebaar is het mogelijk om elkaar een teken van vrede, gemeenschap en liefde te geven. We hebben hier inmiddels al een goede ervaring mee.
• De Communie kan alleen op de hand ontvangen worden (vanaf 15 juni). Wilt u de Hostie liever niet met de hand aanraken? Neem dan zelf een eigen ‘corporale’ mee op de hand, zodat de Hostie daarop gelegd kan worden en je hem zo naar de mond kan brengen. Bij corporale kun je denken aan een kleine schone witte zakdoek.
• De bijdragen aan de collecte gaat via een collecteschaal bij de ingang of via bankoverschrijving naar de rekening van uw locatie (zie de Rondom).
• Er mag geen intentieschrift worden gebruikt. De misintenties van te voren opgeven bij de u vertrouwde adressen (zie de Rondom).
• Ga vóór de viering thuis naar het toilet.
• De belangrijkste aanwijzingen staan ook nog bij de ingang van de kerk duidelijk aangegeven.
En uiteraard volgen we de RIVM richtlijnen:
• Was vaak je handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
• Ben je ziek? Blijf thuis! Blijf ook thuis bij (lichte) verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

Uitzicht op samen vieren!
Om niet samen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren te kunnen vieren heeft ons allemaal veel gedaan. Het verlangen om weer samen te kunnen komen voor de viering is groot. In alle gesprekken die we als team gevoerd hebben met u die contact met ons zochten, kwam dit naar boven. Ook was er teleurstelling voelbaar, bij ouders die hun kind ten doop wilden houden, teleurstelling bij eerste communicanten en vormelingen.
Zoals al in de Rondom is vermeld blijven alle activiteiten die niet ‘urgent en essentieel’ zijn voorlopig tot 1 september uitgesteld. Dit betekent geen dopen, eerste communie, vormsel, of catechese bijeenkomsten.
Vanaf 1 juni kunnen we als parochie, met veel persoonlijke aandacht voor de behoeften van individuele gelovigen, het kerkelijk leven weer voorzichtig oppakken.
De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen.
Als parochie mogen we blij zijn dat er weer perspectief is op het samen kunnen komen, aanvankelijk met doordeweeks met 30 en hopelijk vanaf 4 juli ook in het weekend met iets meer.
Wij kijken er naar uit om weer samen met u te mogen vieren! Daarom sluiten wij met een welgemeend TOT ZIENS!

Pastoraal Team De Heilige Familie Parochie