14 januari 2021

Vieringen tot tenminste 9 februari alleen via de livestream te volgen

Beste mensen,

Gisteren was de persconferentie van het kabinet waarin de verlenging van de lockdown t/m 9 februari werd aangekondigd. Helaas. Daaruit het volgende (bron: rijksoverheid.nl):

Blijf thuis, beperk je contacten
De meeste mensen zijn nog wel vatbaar voor het virus, en veel mensen in de samenleving zijn nog besmettelijk. Daarom zijn maatregelen onverkort nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het doel van de verlengde lockdown is dan ook om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Thuisblijven is de beste manier om contacten te beperken.

Ook voor ons in de parochies betekent dit de facto dat we onverkort en vastberaden moeten vasthouden aan de beperkingen. Niet alleen is er nog onvoldoende bereikt, de extra zorg die de Engelse variant van het virus met zich meebrengt versterkt dit alleen maar (briefing van het OMT aan de 2e kamer vandaag).

Wij zijn en blijven dus solidair aan de samenleving, die grotendeels op slot zit. Wij dragen ons deel in de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van het virus. Wij vragen niet van onze vrijwilligers om actief te zijn en daarmee hun gezondheid en die van hun dierbaren in de waagschaal te stellen (afstand houden is lang niet altijd goed mogelijk en veel kerken zijn niet overal coronaproof). Wij dragen zorg voor onze eigen gezondheid en die van onze dierbaren.

Zoals al eerder gezegd, de kerken zijn niet gesloten. In alle drie parochies wordt elke zondag de Eucharistie gevierd met het minimaal aantal noodzakelijke aanwezigen. Mensen kunnen thuis meevieren, zoals dat voor een groot aantal al was toen er maar dertig mensen bij de vieringen als publiek aanwezig mochten zijn. Het minimaal aantal noodzakelijke aanwezigen is in de praktijk trouwens toch al gauw rond de 10 personen of zelfs meer, heel wat meer dan Thuisblijven is de beste manier om contacten te beperken. Ik vind dat aantal voor mij persoonlijk al op het randje.
Het is erg jammer, maar we móeten door de zure appel heen bijten. Laten we hopen en bidden dat de verlenging het gewenste effect zal hebben en dat er vanaf 9 februari weer wat meer kan. Dat zal afhangen van het gedrag van ons allen.
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met één van ons, belt u ons gerust. Wij zijn er voor u!
Het pastoraal team.