15 december 2020

Vanwege lockdown alle vieringen tot 19 januari via livestream

Beste parochianen en andere belangstellenden,

Het zal niemand ontgaan zijn dat er maandagavond 14 december door de overheid een tweede, en nu harde lockdown is afgekondigd. Belangrijkste conclusie is dat de overheid van ons vraagt om vanaf heden contacten zoveel als mogelijk te vermijden, met alle inmiddels bekende maatregelen van dien. Nederland gaat dus op slot.

Maandagavond na de persconferentie hebben wij als team overleg gehad en wij konden niet anders dan tot het onderstaande besluit komen.  Als van ons allemaal gevraagd wordt om zelfs groepscontacten binnenshuis zoveel als mogelijk te vermijden, dan kunnen wij het als RK-parochie in onze ogen niet maken om vieringen te organiseren met maximaal 30 personen.

Ook al schrijft de overheid voor dat kerkdiensten tot 30 personen nog wel georganiseerd zouden kunnen worden, als parochiebestuur en pastoraal team willen wij deze verantwoordelijkheid niet nemen. Deze beslissing is gebaseerd op twee belangrijke zaken. Ten eerste vinden wij dat wij geen uitzondering moeten willen zijn in de maatschappij. Wij vinden dat wij het niet kunnen uitleggen dat wij in onze kerken wel bij elkaar mogen komen, als nagenoeg alles vijf weken op slot gaat.
Ten tweede omdat we de eventuele gevolgen qua organisatie/escalatie niet op de schouders van onze trouwe locatieraden willen neerleggen. En de belangrijkste reden is natuurlijk dat we zeker nu gewoon zoveel mogelijk onderling contact moeten mijden, teneinde verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Concreet betekent dit dat vanaf heden tot 19 januari 2021 alle vieringen, zoals afgedrukt in ons rooster in de Rondom, worden vervangen door een livestream. Dat geldt ook voor de doordeweekse vieringen. Ook met kerstmis – hoe treurig ook – worden alle vieringen in de locaties vervangen voor een livestream.

Overigens zijn uitvaarten als niet uit te stellen bijeenkomsten uitgezonderd van de maatregelen van de overheid. Wij adviseren echter ten sterkste om het aantal bezoekers ook te beperken tot het werkelijk strikt noodzakelijke.

Deze livestream vieringen kunt u volgen via het YouTubekanaal van de Heilige Familie, via onze Facebookpagina en er zal een link geplaatst worden op deze website.

Op onderstaande momenten kunt u de vieringen live volgen:

  • Iedere dinsdag 19.00 uur
  • Iedere zondag 11.00 uur
  • 24 december Kerstavond 20.00 uur
  • 25 december Eerste Kerstdag 11.00 uur

Wij verzoeken de leden van de locatieraden/pastoraatsgroep om alle overige activiteiten van parochianen of huurders van uw locatie per direct stil te leggen. Dit geldt voor repetities van bijvoorbeeld cantors/koren als ook catechese bijeenkomsten. Uiteraard kunnen de laatstgenoemde activiteiten wel digitaal een vervolg krijgen. Heeft u verder vragen naar aanleiding van bovenstaande maatregelen of is er iets onduidelijk, dan kunt u bellen naar Lizzy Beenhakker (06-31901126).

Hoe naar ook, wij moeten nu door de zure appel heen bijten, opdat alles zo snel mogelijk weer min of meer normaal zal zijn. Daar hopen wij op. Er is licht aan het eind van de tunnel, maar dat vraagt nu wel om een krachtige actie. En laten we niet vergeten dat God Zijn volk niet in de steek laat. “Wees niet bang” zegt Jezus vele malen in het evangelie. Daarom: “Laat komen, Hij die komen zal, verlangend zien we naar Hem uit”.

Wij hopen dat u ondanks alles gezegende kerstdagen heeft, ook al zullen deze in kleine kring gevierd gaan worden. Hou vol en blijf gezond!

Hartelijke groet,
Pastoraal team en parochiebestuur