27 november 2021

Update corona maatregelen

Helaas hebben we gisterenavond weer te horen gekregen dat de corona beperkingen weer verscherpt zijn. Deze aanscherpingen hebben ook consequenties voor ons kerkelijk leven. Zeker nu het dringende appel op de kerken is gedaan door de overheid om na 17.00 uur vieringen te streamen of naar een eerder tijdstip te verzetten.

Volgende week is er overleg tussen CIO en kerken in het bijzijn van minister Grapperhaus. Dan wordt duidelijk of de bisschoppen het protocol verder gaan aanscherpen. Wij houden u hiervan op de hoogte. Voorlopig gelden de maatregelen die wij op 13 november j.l. naar de locatieraden hebben gemaild:

  • Geen koffiedrinken na de viering.
  • Vergaderingen en andere bijeenkomsten met meer dan vier personen worden uitgesteld of digitaal gehouden.
  • 1,5 Meter in de kerken goed naleven; dus indien nodig weer vooraf reserveren
  • De voorgangers reiken de communie uit met gebruik van het spatscherm, met pincet, etc.
  • Lector en voorganger gebruiken zo mogelijk niet dezelfde microfoon.
  • Kleine sacristie: afspreken wie daar wanneer is.
  • Liever geen samenzang en zang door cantores op 1,5 meter en in zigzag opstelling.
  • Ventileren (ramen en deuren tegen elkaar opzetten)

Zodra wij bericht krijgen van de bisschoppen zullen we u dit in ieder geval laten weten. Houdt dus ook de website in de gaten.