5 oktober 2020

Kerkbezoek terug naar 30 mensen per viering

Beste parochianen,

Helaas zijn er naar aanleiding van de gebeurtenissen gisteren in Staphorst, vanmorgen door minister Grapperhaus nieuwe afspraken gemaakt met kerkorganisaties.
Er mogen nog maar dertig mensen tegelijk bij een dienst zijn en er mag mogelijk ook niet meer gezongen worden door cantores. Dit laatste is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. De diensten moeten zo veel mogelijk digitaal gebeuren.
Dit nieuws komt hard aan en voelt misschien heel onrechtvaardig. In onze kerken is er alles aan gedaan om alles zo ‘corona proof’ te laten verlopen. De koren hebben uit zichzelf besloten nog niet te gaan zingen, iedereen houdt zich keurig aan de afstand, er zijn meer gastheren en -vrouwen om alles in goede banen te leiden. Maar laten we proberen begrip te hebben voor deze situatie en het besluit van de minister. In deze situatie kon hij niet anders dan deze beslissing nemen.
U begrijpt dat dit nieuws ons ook overvalt en wij gaan deze week in het team praten hoe wij met deze nieuwe situatie om moeten gaan. U wordt van de actuele situatie op de hoogte gehouden via de website van onze parochie en de Facebook pagina. Uiteraard kunt u ook één van de secretariaten of één van de pastores bellen voor nadere informatie.
Laten we ons tot slot laten bemoedigen door de woorden die Mgr. v.d. Hende schreef in zijn brief die gericht is aan alle gelovigen van het bisdom Rotterdam en die afgelopen zondag in onze kerken is voorgelezen, ‘Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.’ U vindt de brief ook op deze Facebookpagina.
De bisschop hoopt dat wij juist in tijden van crisis op onze beurt ‘Woord van God’ worden ter bemoediging en steun voor onze naasten. Dat wij in beweging komen en volharden in gebed en liturgie, caritas en diaconie, in pastoraat en huisbezoek, in catechese en geloofsgesprek.
Het pastorale team wens u alle goeds!
Lizzy Beenhakker
06-31901126
lizzybeenhakker@gmail.com