21 april 2021

Roepingenzondag

De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.”

(Matteüs 9:37-38)

Komende zondag, de Vierde Zondag van Pasen, is het Roepingenzondag. Op deze zondag bidden wij voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het thema van dit jaar is ‘Wees niet bang, kom dichterbij’, verwijzend naar Mozes. Mozes leidde het volk Israël uit de slavernij van Egypte. Ook Mozes kende twijfel en tegenslag. Maar het verhaal van Mozes leert ons ook dat God degenen die Hij roept altijd blijft ondersteunen. Hij geeft hen de kracht om hun opdracht uit te voeren.

Bidt u mee om roepingen voor priesters en diakens die zich inzetten voor de geloofsverkondiging in woord en daad, in de parochies in het bisdom Rotterdam?

Neem voor meer informatie contact op het Vronesteyn, het centrum voor de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam:

w.broeders@bisdomrotterdam.nl

www.vronesteyn.nl

Steun Vronesteyn eenvoudig online via www.vronesteyn.nl of via IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 t.n.v. Centrum Vronesteyn.

Het Huis van de Roeping biedt gelegenheid om je religieuze roeping te onderzoeken via informatie, gesprekken en verdere oriëntatie:

roepen@knr.nl

www.huisvanderoeping.nl