N.B.G. Langstraat p.w.

Mijn naam is Nabor Langstraat en 25 jaar. Ik ben afkomstig uit Rijswijk. Daar ben ik trouwens niet geboren. Ik ben geboren in Den Haag. Mijn eerste levensjaren bracht ik door in Nieuwekerk a/d Ijssel. Van mijn 4e tot en met mijn 8e woonde ik in Delft.
De langste tijd heb ik gewoond in Rijswijk. Daar ben ik ook actief geworden in de parochie H. Bonifatius. Uw pastoor-administrator van Deelen was (toevallig) jarenlang pastoor van die parochie. 15 jaar lang ben ik in die parochie vrijwilliger geweest: misdienaar, acoliet, lector, zanger in de Schola Cantorum en in het meerstemmige (Latijnse) koor. Daarnaast mocht ik regelmatig rondleidingen verzorgen.

Sinds mijn 16e leeft in mij een diep verlangen om als pastor te mogen leven en werken. De vreugde is dan ook groot dat ik in uw midden dat verlangen weer verder gestalte mag gaan geven. Sinds mijn 17e heb ik katholieke theologie gestudeerd op diverse plekken: de priesteropleiding Vronesteyn te Voorburg, de hogeschool voor theologie in Utrecht en theologie aan de universiteit in Utrecht en Tilburg. Naast de studie heb ik vrijwel ieder jaar stage gelopen. Parochiestages in Delft, het Westland en als eindstage de Clara -en Franciscusfederatie Langeraar e.o. Naast parochiestages ook ziekenhuisstages: het Haaglanden Medisch Centrum en als eindstage het Groene Hartziekenhuis te Gouda.

pastoraal werker

Contactinformatie:
N. (Nabor) Langstraat
06-43132019
E-mailadres:
N.Langstraat@deheiligefamilie.nl