8 februari 2021

Nog geen versoepelingen corona-maatregelen

In de persconferentie van de regering afgelopen dinsdag is gebleken dat er van echte versoepeling van de corona-maatregelen nog geen sprake kan zijn. Alleen bij jonge kinderen acht men de kans op besmetting en overdracht zodanig dat de basisscholen en kinderopvang onder strikte voorwaarden weer open kunnen. Maar de buitenschoolse opvang voor deze kinderen blijft dicht, evenals het middelbaar en hoger onderwijs. De risico’s blijven onverminderd groot (en worden, als het tegenzit, zelfs nog groter vanwege de Britse variant).

Dat betekent dat wij helaas in onze kerken nog geen ruimte hebben voor versoepeling. Wij blijven dus vieren met het noodzakelijk aantal mensen in de kerk, en stellen de viering in ieder geval tot 2 maart alleen per livestream beschikbaar voor alle parochianen. Uiteraard vinden ook wij dit enorm jammer en frustrerend, maar veiligheid blijft voorop staan.

Wij hopen en bidden dat de situatie snel ten positieve zal veranderen.

Het pastorale team.