9 februari 2022

Jaar van de Sacramenten

 

In het kader van het Jaar van de Sacramenten worden een drietal lezingen georganiseerd door het bisdom.

U wordt van harte uitgenodigd om thuis via Teams deel te nemen aan deze lezingen.

 

Meer gegevens vind u in de uitnodiging.

In de agenda staan de data en de begintijden vermeldt.