26 februari 2021

Hervatting vieringen Oud Beijerland en Middelharnis per 7 maart a.s.

Beste parochianen,

Het pastoraal team wil u allereerst hartelijk danken voor uw geduld, uithoudingsvermogen en gebed nu ons parochieleven door de corona pandemie voor de tweede maal stilgelegd is. We kijken terug op bijna een jaar corona maatregelen, die ons allemaal zwaar vallen. We hebben afscheid moeten nemen van dierbaren, sommige mensen herstellen maar moeizaam van het virus, jong en oud dreigen te vereenzamen en we missen allemaal de ongedwongen contacten met elkaar.

Na bijna een jaar met coronamaatregelen is de rek er niet alleen in de samenleving uit, ook in parochies klinkt de roep om maatwerk steeds luider. De behoefte om te vieren en om elkaar te ontmoeten wordt groter. Maar het coronavirus is helaas nog niet weg; het lijkt erop dat we voorlopig nog moeten leren om met het virus te leven. Laten we erop vertrouwen dat wij dit met elkaar en met behulp van onze goede God, ook op een verantwoorde manier zullen doen.

In de persconferentie van afgelopen dinsdag werd aangekondigd dat er in de samenleving voorzichtige stappen gezet gaan worden om bepaalde coronamaatregelen te gaan versoepelen. Het pastorale team heeft daarom besloten om gefaseerd vieringen op te starten in aanwezigheid van maximaal 30 parochianen.

Deze openstelling doen we in overleg met de locatieraden en voorlopig alleen in de grotere, goed geventileerde kerken, waar we op ruime afstand van elkaar kunnen zitten en de uitreiking van de communie vanachter het scherm gebeurd, om een zo verantwoord mogelijke communiegang te verkrijgen. Daarbij blijft de zorg voor de gezondheid en veiligheid van kerkgangers, vrijwilligers en voorgangers voorop staan.

Concreet houdt dit in dat er in de volgende kerken m.i.v. zondag 7 maart weer gevierd zal gaan worden, conform het normale rooster:
Oud Beijerland:            zondag 11.00 uur, vrijdagmorgen 09.00 uur  (vanaf 5 maart)
Middelharnis:               zondag 11.00 uur, dinsdag 19.00 uur (beide livestream)

De kerken in de onderstaande geloofsgemeenschappen blijven voorlopig nog gesloten:
Puttershoek: wachten we op volgende fase i.v.m. de beperkte afmeting van het gebouw en de communiegang die niet kan voldoen aan de corona maatregelen.
Achthuizen: nog uitgesteld in overleg met de locatieraad.
Oude Tonge: i.v.m. lokale corona uitbraak in Ebbe&Vloed en binnen de thuiszorg van Curamara blijft de kerk nog gesloten.

Dit openstellen doen we conform het nu geldende protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen bij verplaatsingen in het gebouw een mondkapje dragen (dus ook als u naar voren loopt om de communie te ontvangen).
  • Zang (samenzang is niet toegestaan, maximaal 4 cantors, dit geldt ook voor kinderen)
  • Geen koffie drinken na afloop van een viering. Na afloop van de viering niet in groepjes napraten.
  • Geen gezinsviering of kinderwoorddienst
  • En natuurlijk houden we ons aan de algemene maatregelen: 1,5 afstand behalve huisgenoten, nies of hoest in elleboog, ontsmet handen en bij klachten thuisblijven

We benadrukken het belang om in onze parochie zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Wij verzoeken u verder op de website van de parochie te kijken voor de meeste actuele situatie rondom de vieringen.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom de coronamaatregelen wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en zal dit ook op de website geplaatst worden. Afhankelijk van de situatie rond of kort na Pasen en wordt bekeken of we nieuwe stappen kunnen ondernemen om de kerken verder open te stellen.

Wij kijken er naar uit om weer samen met u te mogen vieren! Daarom sluiten wij met een welgemeend TOT ZIENS!

Het Pastoraal Team