Vastenactie 2021

                                                    

 Bij vasten gaat het niet om spierkracht, maar om wilskracht’

 De Veertigdagentijd staat weer voor de deur. Het eerste wat bij het woord ‘vasten’ in onze gedachte komt is het laten staan van voedsel, en hoewel dit erg kan helpen bij het bezinnen, is dit zeker niet de enige manier.

Vasten kan ook betekenen dat wij ons iets onthouden waar wij in het dagelijks leven aan gehecht zijn. Denk bijvoorbeeld aan internetten, veel met onze telefoons bezig zijn om maar op de hoogte te blijven van alle berichtjes op Facebook en Instagram, maar ook bijvoorbeeld een dagelijks biertje of wijntje voor het eten, enz… Als het iets is wat wij lastig vinden om een tijdje niet te doen, weet u dat het goed is om dit juist eens iets minder te doen in de vastentijd of zelfs om ons er te van onthouden.

Van oudsher is het ook gebruikelijk om geld dat wij besparen door sober te eten, te doneren aan de mensen die het minder hebben èn om meer tijd en aandacht te hebben voor God. Dus in plaats van ons bezig te houden met bijvoorbeeld Social Media, zouden we meer tijd kunnen besteden aan onze relatie met Hem door te bidden of te lezen in de SchriftGeld doneren doen we nog steeds via de vastenactie in onze parochies. Vorig jaar hadden zij het project ‘Werken aan je toekomst’ dat door het coronavirus deels in het water gevallen is. Daarom zetten zij dit project dit jaar voort.

‘Werken aan je toekomst’ staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Zij ondersteunen kansarme mensen om hen op deze manier een betere toekomst te geven. Een beetje zoals een missionaris ooit zei: “Je moet die mensen geen vis geven, maar leren vissen, zodat ze zelf in hun behoefte kunnen voorzien.”

Normaal gesproken collecteren wij alle zondagen in de Veertigdagentijd, maar vanwege de lockdown kan dit nu nog niet. Wij nodigen u nu van harte uit om dit jaar zelf uw bijdrage over te maken aan de Vastenactie. Om naast het vasten op een manier zoals dit voor u goed werkt, ook bij te dragen aan de nood van mensen.

U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer

NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag.

Mocht u meer willen weten over de projecten van Vastenactie dan kunt u terecht op hun website: www.vastenactie.nl.  Ook hier vindt u een link om te doneren.

Wij wensen u een goede Veertigdagentijd toe en wensen u veel sterkte en Gods zegen in deze lastige tijd. Een tijd die voor veel mensen al als vasten wordt ervaren. Wij hopen desondanks toch dat u dit mooie project wil ondersteunen.

Met een hartelijke groet, namens het pastoraal team,

Diaken Steef Lokken