23 december 2020

De bisschoppen nodigen iedereen uit om Kerstmis te vieren

“Wij vieren met Kerstmis dat God is mens geworden in ons midden met zijn goedheid en mensenliefde”, zegt bisschop Van den Hende in een video die de bisschoppen samen opnamen voor Kerstmis. “Wij willen u uitnodigen om Kerstmis te vieren vanuit de blijde boodschap van Jezus Christus die is mens geworden en over wie we lezen in het evangelie.”

De Nederlandse bisschoppen nodigen iedereen uit om Kerstmis te vieren. De vieringen van kerstnacht vinden dit jaar alleen achter gesloten deuren plaats. In deze onderstaande videoboodschap lezen de bisschoppen het evangelie van de nachtmis voor om iedereen te bemoedigen en aan te sporen Kerstmis niet over te slaan.

“Wij vieren met Kerstmis dat God zich tot onze naaste heeft gemaakt doordat zijn Zoon mens is geworden, als kind is geboren in Bethlehem”, zegt kardinaal Eijk. “Dat God in Christus onvoorwaardelijk van ons houdt en dat God zijn menslievendheid op aarde heeft laten zien”, zeggen bisschop De Korte en bisschop Van den Hout op hun beurt. Zij en de andere bisschoppen roepen van harte op: “Vier Kerstmis.”

Kijk op vierkerstmis.nl voor tips. Zoals een doeboekje, speciaal voor kinderen tot en met 12 jaar en voor iedereen die het leuk vindt. In het boekje staan onder meer een kleurplaat, ideeën om te knutselen, een recept voor kerstkransjes, een kerstgedicht en tips voor hoe je thuis Kerstmis kunt vieren.

En vier Kerstmis via tv of de livestream van De Heilige Familie op Kerstavond 20.00 uur en/of eerste Kerstdag 11.00 uur