9 december 2020

Brief van de bisschop aan pastoors en moderatoren over Kerstmis

Na de derde zondag van de Advent volgt pas meer informatie vanuit het bisdom aan de pastoors en moderatoren

“Nu Kerstmis nadert, leeft bij mij en bij velen van u de vraag hoe wij in de verschillende parochies binnenkort Kerstmis gaan vieren.” Dit schrijft bisschop Van den Hende in een brief aan pastoors en moderatoren die op 7 december werd verstuurd. “In de media wordt benadrukt dat het virus en de kans op besmettingen nog niet op hun retour zijn. De overheid geeft meerdere signalen af dat er op het komende kerstfeest nauwelijks versoepelingen van beperkingen mogelijk zullen zijn.”

Op dinsdagavond 8 december was er een persconferentie van de overheid. Binnenkort volgt overleg van minister Grapperhaus met de kerken en kerkelijke gemeenschappen, zoals de website rkkerk.nl meldt (in het bericht ‘Nog geen wijzingen voor R.-K. Kerk na persconferentie kabinet op 8 december’). Pas na de derde zondag van de Advent volgt meer informatie vanuit het bisdom aan de pastoors en moderatoren. De derde zondag van de Advent, die op 13 december wordt gevierd, wordt vanouds genoemd: zondag ‘Gaudete’ oftwel zondag ‘Verheugt u’. “Moge ondanks de omstandigheden vanwege corona de vreugde van de Heer in ons hart bewaard blijven, waarbij ook geduld en moed gevraagd worden”, aldus de bisschop. “Met u bid ik om een goed verloop van de viering van Kerstmis in al haar facetten.”

“Wij kunnen het hoogfeest van Kerstmis niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 
Het hoort bij onze zending om als Kerk te blijven getuigen van de menswording
van God in onze wereld, en dat te vieren.”

De bisschop wijst op de landelijke website vierkerstmis.nl, die aanspoort om Kerstmis te vieren niet alleen door deel te nemen aan de vieringen in de kerk, via tv of online, maar ook door in huiselijke kring aandacht te hebben voor Kerstmis door gebed, catechese, het lezen van de Bijbel en deelname aan de Adventsactie. Hij benadrukt dat het niet alleen gaat over de viering van kerstavond, maar ook over de andere dagen van de kersttijd tot in het nieuwe jaar. En hij geeft aan: “Op veel plaatsen in ons bisdom heb ik vernomen dat met zorg gekeken wordt naar de openstelling van de kerken in het kader van de kerstdagen. Als katholieken kunnen wij het hoogfeest van Kerstmis niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het hoort bij onze zending om als Kerk te blijven getuigen van de menswording van God in onze wereld, en dat te vieren.”

In de brief spreekt de bisschop zijn waardering uit voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor het veilige en zorgvuldige verloop van de liturgievieringen en hij spreekt zijn dankbaarheid uit voor de inzet van parochie- en caritasbesturen, locatieraden en werkgroepen. “Bijzonder ook weet ik mij verbonden met de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die in de verschillende teams de lange adem moeten opbrengen om zich voortdurend te blijven inzetten voor de liturgie en de sacramenten, het pastoraat, de catechese en de diaconie”, aldus de bisschop in zijn brief.