9 september 2022

Afscheid Martijn Lambrechts

In verband met zijn drukke werkzaamheden en ontwikkelingen in zijn privésfeer heeft dhr. Martijn Lambrechts besloten zijn werkzaamheden voor de parochie neer te leggen. Het bestuur vindt het jammer dat hij weggaat maar berijpt en respecteert zijn besluit. Wij zijn hem dankbaar voor wat hij in deze “korte” tijd heeft gepresteerd en wensen hem voorspoed en Gods zegen voor de toekomst.

De lopende zaken zijn voorlopig verdeeld over de andere leden van het bestuur in samenwerking met het bouwbureau van het bisdom.

Zo is dringend een vacature ontstaan voor een bestuurslid die de bouwzaken kan behartigen. Indien u iemand weet of u kan zelf de handen uit de mouwen steken op dit vlak dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.