1 februari 2021 t/m 28 februari 2021

Opening Jaar van Franciscus

Locatie: Parochiebreed,

Onder voorbehoud van de RIVM maatregelen zal tijdens de vieringen in februari het Jaar van Franciscus worden geopend.

DDKD organiseert een borrel met subquiz over Franciscus.

Aanmelden bij Tim Jochems via email: timjochems9@hotmail.com of telefoon: 06-20575826