22 april 2021 om 19:00

Eerste Franciscusviering

Locatie: Kerk Oude Tonge,

Franciscusviering op donderdag 22 april om 19.00 in Oude Tonge

Anders dan in sommige delen van de Rondom vermeld staat, vindt de Franciscusviering, t.g.v. het themajaar Franciscus, plaats op donderdag 22 april om 19.00 in de kerk van Oude Tonge.

Voorgangers in deze viering zijn pastores Geurts en Langstraat, laatstgenoemde zal de overweging doen. In de overweging zal in het bijzonder aandacht zijn voor de figuur van St. Franciscus.

In deze viering zal de Eucharistie worden gevierd.
Voor deze viering is geen opgave nodig.

Meer agendapunten